Menu
Nieuws

Zesde jaarrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

De zesde UDV Voortgangsrapportage van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is verschenen. De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de voortgang van verduurzaming in de dierlijke ketens.

false