Nieuws

Zorg voor geiten en schapen met ‘one health’

Vakblad Geitenhouderij adviseert zowel schapen- als geitenhouders om meer samen te werken en te communiceren op het gebied van gezondheidszorg voor mens, dier en de omgeving. Deze werkwijze, het one health-concept, heeft als uiteindelijk doel die zorg te verbeteren.

Zorg kan bijvoorbeeld verbeterd worden als zo snel mogelijk achterhaald wordt wat de oorzaak is van verwerping. Abortus kan immers een besmettelijke als niet-besmettelijke oorzaak hebben. Het advies is om het materiaal (vrucht en nageboorte) in te sturen voor pathologisch onderzoek. Bij een afwijkend aantal abortussen geldt een meldplicht.

Zwangere vrouwen

Een eventuele diagnose geeft meer inzicht. Geitenhouderij (artikel: 'One health-concept ook in de geitenhouderij'): ‘De meeste infectieuze verwekkers van abortus bij kleine herkauwers zijn potentieel zoönotisch van karakter. Mensen, in het bijzonder zwangere vrouwen, die in contact komen met aflammerende kleine herkauwers, moeten zich bewust zijn van het belang van voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne’.

Meest voorkomende diagnoses

In het artikel worden de meest voorkomende diagnoses benoemd en uitgelegd met betrekking tot verwerping. Listeria spp. (listeriose), Chlamydia abortus, Toxoplasma gondii en Campylobacter spp. Coxiella burnetii (de verwekker van Q-koorts) wordt wel genoemd, maar niet verder uitgewerkt, gezien deze sinds 2010 niet meer is aangetoond in ingezonden abortusmateriaal.

One health is méér

In het artikel is te lezen dat het bij one health niet alleen gaat om zoönosen: ‘Ook het streven om bij dieren minder antibiotica te gebruiken is er een onderdeel van. [...] Middelen om maagdarmwormen, leverbot of uitwendige parasieten te bestrijden, worden met bovengenoemde achtergrond kritisch bekeken’.

En nog iets om rekening mee te houden: voor alle die middelen gelden wachttijden. Rekening houden met die wachttijd past, aldus Geitenhouderij, ook bij die andere manier van denken over gezondheidszorg. Zie voor meer informatie over hygiëne en diergezondheid en -welzijn in de geitenhouderij ook het Dierenwelzijnsweb-dossier 'Welzijn geiten'.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)