Menu
Nieuws

Zorgen over vroegtijdige scheiding van melkkoe en kalf

Vroegtijdige scheiding van melkkoe en kalf roept in de samenleving in toenemende mate vragen op over de effecten daarvan op dierenwelzijn. Het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein heeft de stand van zaken rond deze kwestie in kaart gebracht en geeft aanbevelingen.

false