Nieuws

Aandacht voor aanbod uitheemse dieren op Marktplaats

Uitheemse dieren worden via de website Marktplaats.nl aangeboden als huisdier. Veel van deze dieren blijken niet geschikt te zijn als huisdier en komen in de opvang terecht. De VARA rubriek ‘Vroege Vogels’ is een actie gestart tegen dit aanbod op Marktplaats.

Ongeschikt als huisdier

Uitheemse diersoorten zijn voor sommige groepen mensen aantrekkelijke huisdieren. Vaak blijken ze na de aanschaf ongeschikt te zijn om gehouden te worden. Veel van deze dieren komen in opvangcentra terecht zoals Stichting AAP of een van de andere centra. Volgens het VARA programma ‘Vroege Vogels’ draagt het aanbieden van uitheemse dieren via de website Marktplaats.nl bij aan de problematiek van het houden van ongeschikte huisdieren. De rubriek is daarom een actie begonnen tegen dit aanbod op de website.

Handel in uitheemse dieren

Om de actie te ondersteunen heeft het Tv-programma Vroege Vogels een reportage gemaakt over de handel in uitheemse dieren via Marktplaats. De reportage laat zien dat er niet alleen ongeschikte dieren worden aangeboden maar dat er ook sprake is van illegaal aanbod. In een reactie op de uitzending zegt staatssecretaris Bleker in de actualiteitenrubriek EenVandaag dat er een eind moet komen aan deze handel. In dezelfde uitzending wordt dit standpunt ondersteund door verschillende Kamerleden. Marktplaats waarschuwt de consument overigens voor de consequenties van de aanschaf van uitheemse dieren door bijvoorbeeld door te verwijzen naar de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Verder wordt onder meer verwezen naar de CITES regelgeving.

Eerder aandacht voor internethandel

In 2006 kwam het rapport ‘Dieren gedownload’ uit, naar aanleiding van een afstudeeropdracht naar de handel van dieren via internet.  In dit rapport kwam al naar voren dat de handel in gezelschapsdieren er met internet een nieuwe markt bij heeft. Internet vereenvoudigt het vinden van een gezelschapsdier, wat mogelijk een rol speelt bij de waargenomen toename in diersoorten die in Nederland als gezelschapsdier gehouden worden.


(Bron foto: Hogeschool VHL)