Nieuws

Aandacht voor welzijn vleeskuikens in nieuwe ontwerpen en campagne

Trager groeiende vleeskuikens, met minder welzijnsproblemen, maken deel uit van nieuwe houderijconcepten ontwikkeld in het project 'Pluimvee met Smaak'. Tevens voert Wakker Dier nu een nationale campagne tegen de verkoop van vlees van snelgroeiende kippen.

Pluimvee met Smaak

In het project 'Pluimvee met Smaak' van Wageningen UR Livestock Research is in 2010 en 2011 gewerkt aan een nieuw houderijsysteem voor vleeskuikens, dat op meerdere fronten een sprong in duurzaamheid moet betekenen: beter dierenwelzijn voor de vleeskuikens en hun ouderdieren, een kleiner milieubeslag, een grotere transparantie naar de omgeving en economisch rendement. Het project heeft uiteindelijk twee huisvestingsontwerpen opgeleverd, die laten zien hoe vleeskuikens veel duurzamer zouden kunnen worden gehouden dan gebruikelijk: 'De Som der Delen' en 'de Windstreek'.

De Som der Delen

In de Som der Delen worden al die doelen bereikt door tegelijk kuikens van meer leeftijden te houden. Daardoor kan de ruimte veel efficiënter worden benut en overtollige warmte van de oudere kuikens worden hergebruikt voor de jonge. Dit systeem maakt het ook mogelijk om elke week vers te leveren. De schaal van het systeem is zo gekozen dat er steeds een hele vrachtwagen kan worden gevuld. In de kraamkamer komen eieren uit en brengen de jonge kuikens de eerste drie weken door in een veilige, goed geïsoleerde ruimte, waar geen ziekteverwekkers binnen kunnen komen. De laatste vijf weken (de haantjes wat langer, de hennetjes wat korter) brengen ze door in een van de natuurlijk geventileerde afdelingen aan de buitenkant, met open uitzicht naar buiten en een overdekte uitloop. Bezoekers van het bedrijf kunnen de kuikens in alle fasen van hun leven zien.

De Windstreek

De Windstreek haalt een oeroud bouwprincipe van stal, door te bouwen op de heersende wind. In combinatie met de zonnecollectoren is daardoor mogelijk dat vleeskuikens altijd frisse lucht hebben én een behaaglijke temperatuur, zonder ingewikkelde ventilatietechniek. De radicaal andere stalvorm laat binnen geleidelijk overvloeien in buiten. In het lage gedeelte bevindt zich een warme, geïsoleerde broedkap. Een veilige en geborgen omgeving waar de jonge kuikentjes uit het ei komen en de pluimveehouder makkelijk overzicht kan houden. Naarmate ze ouder worden, komt steeds meer ruimte beschikbaar in de tot elf meter oplopende verblijfsruimte die overgaat in een overdekte uitloop en een bomenrij. Die bomenrij is niet alleen voor de aardigheid, maar dient ook als fijnstoffilter en kan desgewenst gebruikt worden als buitenuitloop.

Trager groeiend vleeskuiken

In beide ontwerpen worden trager groeiende vleeskuikens ingezet. Dit levert veel voordelen voor het dierenwelzijn op. Een belangrijke uitdaging is dan wel het realiseren van voldoende marktpotentieel. Op prijs zal niet geconcurreerd kunnen worden met de gangbare vleeskuikenhouderij. Wakker Dier is afgelopen week een langlopende nieuwe campagne gestart tegen de verkoop van gangbaar gehouden vleeskuikens. Deze hebben een hoge groeisnelheid, en worden ook wel 'plofkippen' genoemd. Wakker Dier heeft 40 bedrijven (supermarkten, fastfoodketens en A-merken) aangeschreven, en verzocht om te schakelen naar kip met minimaal 1 Beter Leven ster.(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)