Nieuws

Aanpak malafide handel in honden

Malafide hondenhandel en misstanden in de hondenfokkerij moeten aangepakt worden. Staatssecretaris Dijksma antwoordde gisteren op kamervragen welke maatregelen in de afgelopen periode zijn genomen.

Grootscheepse puppyhandel

De NVWA meldt dat in de hondenfokkerij en hondenhandel nog steeds misstanden plaatsvinden. Geïmporteerde honden of honden van malafide fokkers of handelaren hebben niet de juiste vaccinatie, zijn te jong, zijn slecht gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte leven slecht behandeld. Ook is de herkomst van de dieren niet altijd duidelijk. De NVWA heeft vorig jaar 26 duizend geregistreerde honden geteld die Nederland zijn binnengekomen. Volgens de Raad van Beheer, de instantie die verantwoordelijk is voor de stambomen van rashonden, ligt het werkelijke aantal honden dat wordt geimporteerd veel hoger: 75 duizend.

Ook blijkt uit recent onderzoek van Omroep Brabant dat Brabant de spil is in grootscheepse illegale handel in puppy's. Dat blijkt uit gesprekken die de omroep voerde met zo'n twintig dierenartsen uit die provincie. De dierenartsen zien de resultaten van deze illegale handel elke dag in hun behandelkamer. Volgens de onderzoekers worden de puppy's gefokt in grote boerderijen in Oost-Europa, zonder aandacht of daglicht. Wekelijks worden ze met honderden tegelijk in bestelbusjes of vrachtwagens naar Nederland gebracht. De reis is zo zwaar, dat er regelmatig puppy's onderweg overlijden door stress. Eenmaal aangekomen in Brabant wordt er regelmatig geknoeid met inentingen en hondenpaspoorten.

Maatregelen

Staatssecretaris Dijksma antwoordde gisteren op kamervragen dat zij maatregelen heeft genomen om illegale Oost-Europese puppyhandel tegen te gaan. De afgelopen periode zijn meerdere maatregelen getroffen om het toezicht op de hondenhandel te verbeteren. In 2013 is de identificatie- en registratieplicht van honden in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van het Besluit houders van dieren op 1 juli 2014 gelden strengere administratie-eisen voor handelaren (bijv. het bijhouden van de herkomst van dieren). Vanaf 29 december 2014 mogen honden niet meer ongevaccineerd, en dus pas vanaf 15 weken naar Nederland komen, daarnaast zijn vanaf die datum ook de eisen aan (de uitgifte van) paspoorten voor gezelschapsdieren strenger geworden. Producenten van paspoorten mogen lege paspoorten alleen verstrekken aan gemachtigde dierenartsen en het land van herkomst moet worden vermeld in het paspoort. Zowel de NVWA als de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) houden toezicht op de naleving van de voorschriften.

Bewustwording bij kopers

Tegelijkertijd is het ook belangrijk bewustwording te creëren bij de koper bij de aanschaf van honden. De koper heeft een belangrijke rol in het voorkomen van problemen door zich goed te informeren over de aanschaf van een pup. De staatssecretaris geeft aan zich op verschillende manieren in te zetten om impuls aankopen van gezelschapsdieren tegen te gaan, onder andere via voorlichting. Op www.licg.nl is uitgebreide informatie te vinden over een verantwoorde aanschaf van een pup en er zijn afspraken gemaakt tussen de grootste internetaanbieders over juiste en tijdige informatievoorziening teneinde impulsaankopen tegen te gaan. Ook is met de inwerkingtreding van het Besluit houders van dieren verplicht geworden dat de verkoper bij de verkoop schriftelijke informatie verstrekt over het dier.


(Bron foto: Wikimedia)