Menu
Nieuws

Aanscherping fokbeleid nodig voor kortere schapenstaarten

Voor drie schapenrassen met een ontheffing op het huidige coupeerverbod voor staarten, is vijf jaar geleden gestart met een fokprogramma dat moet leiden tot kortere staarten. De invulling van het fokbeleid is geëvalueerd door Wageningen UR Livestock Research.

false

false

false

false

false