Nieuws

Aantal dierproeven gelijk gebleven

Het jaarverslag van de NVWA over de verrichte dierproeven in 2012 laat zien dat het aantal dierproeven ten opzichte van 2011 vrijwel gelijk is gebleven.

Zo doende 2012’ , het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de verrichte dierproeven in Nederland en het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) is door staatssecretaris Sharon Dijksma aangeboden aan de Tweede Kamer. In de begeleidende brief wordt een samenvatting van de resultaten gegeven.

Vrijwel gelijk aantal dierproeven

In totaal zijn 589.056  dierproeven geregistreerd in 2012, 797 (0,1%) dierproeven minder dan in 2011. Op ratten, konijnen, runderen en varkens zijn meer dierproeven uitgevoerd, het aantal proeven met muizen, kippen, vissen en cavia’s is afgenomen. De dierproeven werden uitgevoerd bij 78 geregistreerde vergunninghouders. In 2012 werden door de NVWA 271 inspecties uitgevoerd bij instellingen die dierproeven mogen doen of proefdieren mogen fokken en afleveren. Er werden acht overtredingen geconstateerd. De overtredingen hadden betrekking op het verzorgen en behandelen van proefdieren, het niet toepassen van humane eindpunten, het aantekenen van bijzonderheden in de proeven en het verrichten van proeven op dieren zonder dat er een ontheffing van artikel 11 was verleend.

Vermindering, verfijning en vervanging

Volgens de staatsecretaris draagt de NVWA met deze verslaglegging bij aan zorgvuldige voorlichting over proefdieren. De inspecties dragen bij aan de drie V’s (vervanging, vermindering en vooral verfijning van dierproeven). Dit is mede het gevolg van het interventiebeleid dierproeven van de organisatie.

Proefdiervrij betreurt stagnatie

De organisatie ‘Proefdiervrij’ betreurt dat er geen afname te zien is van het aantal dierproeven. De organisatie pleit voor nog meer onderzoek naar proefdiervrije technieken. Het jaarverslag laat zien dat meer dan 50% van de proefdieren wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Juist op dat gebied is er voor proefdiervrije technieken veel terrein te winnen, stelt Proefdiervrij. De organisatie spant zich in voor onderzoek op naar deze technieken. ‘Proefdiervrij’ hoopt dat het aangekondigde ‘actieplan dierproeven’ van Staatssecretaris Dijksma uiteindelijk zal bijdragen aan een beleid wat inzet op aanzienlijke verdere vermindering.

Ga naar homepage Dierenwelzijnsweb


(Bron foto: Wikimedia, Rama)