Nieuws

Aantal onbedwelmd geslachte dieren nog onbekend

Voor het toepassen van onbedwelmde slacht dient een slachthuis een melding te doen via een formulier op de website van de NVWA. Hoeveel dieren per slachthuis onbedwelmd worden geslacht wordt nog niet vastgelegd.

Vanzelfsprekend moet het slachthuis zich houden aan de wettelijke eisen die voor de gekozen slachtmethode gelden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt steekproefsgewijs toezicht op het doden. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer in het kader van de toezegging T01556 registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd vlees afkomstig van onbedwelmd ritueel geslachte dieren.

Toezicht NVWA

Door de NVWA wordt ook het aantal dieren dat voor slacht ter keuring wordt aangeboden vastgelegd en geregistreerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen goedgekeurde, afgekeurde en in nader onderzoek genomen dieren. Niet wordt vastgelegd of het dier bedwelmd of onbedwelmd wordt geslacht. Op de meeste bedrijven waar onbedwelmd wordt geslacht worden ook dieren bedwelmd geslacht en is niet te herleiden welk deel onbedwelmd is geslacht. Op dit moment is als gevolg hiervan wel het aantal ter slacht aangeboden dieren bekend, maar is niet bekend hoeveel daarvan onbedwelmd worden geslacht.

Registratie aantal onbedwelmd geslachte dieren

In de brief van de staatssecretaris is verder te lezen dat na inwerking treden van de wijziging van het Besluit houders van dieren, ter uitvoering van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, het permanent toezicht op onbedwelmde slacht verplicht is. De NVWA is dan permanent aanwezig bij het doden van dieren die onbedwelmd worden geslacht. Vanaf dat moment kan wel het aantal worden aangegeven hoeveel dieren er totaal ter slacht zijn aangeboden door een slachtinrichting en hoeveel daarvan voor onbedwelmde slacht zijn aangemeld.

Invoering etikettering in EU?

Bij een eventuele invoering in Europees verband van een etiketteringsplicht van vlees van onbedwelmd geslachte dieren, wordt de verplichting bij het bedrijf gelegd om verschillende producten (bedwelmd of onbedwelmd geslacht) te onderscheiden en te etiketteren. Op de naleving van de etiketteringsplicht kan dan door een toezichthouder gecontroleerd worden. Afnemers in de keten worden op basis van de etikettering geïnformeerd over de wijze van slachten. Maar ook dan zal specifieke informatie over export niet eenvoudig te verkrijgen zijn: binnen de EU is vrij handelsverkeer mogelijk en kunnen vleesproducten via één of meerdere intermediairs (uitsnijders, verwerkers etc.) als eindproduct of halffabricaat de consument bereiken. Registratie van aantallen of hoeveelheden vindt dan ook niet plaats.(Bron foto: DWW)