Nieuws

Advies tentoonstellen genetisch gemodificeerde dieren

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) geeft in een zienswijze advies over mogelijke ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen. De RDA bracht onlangs ook haar jaarverslag over 2014 uit.

Adviezen dierbeleid

Het denken over dieren en dierenwelzijn komt steeds meer in het licht van de maatschappelijke belangstelling te staan. De discussies over de huisdierenlijst, de oehoe, de wolf, over everzwijnen en antibioticagebruik en over megastallen getuigen daarvan. Er zijn ook steeds meer partijen die zich in die discussies begeven. De RDA ziet hierin de achtergrond van een net zo sterk groeiende behoefte aan afgewogen en consistente adviezen, waarin plaats is voor de verschillende invalshoeken die in deze discussies een rol spelen. De Raad geeft daarom gevraagd en ongevraagd adviezen, waarmee ze zich eerste instantie richt op de bewindspersoon van Economische Zaken die over agro en natuur gaat.

Zienswijze Zichtbaar Veranderd

In 2014 verzocht Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om een zienswijze te geven over het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). De Raad heeft vorige maand hiertoe zijn zienswijze 'Zichtbaar Veranderd – Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren' opgeleverd. De RDA heeft in de voorliggende zienswijze de maatschappelijke en ethische vragen met betrekking tot het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde dieren in kaart gebracht en geëxpliciteerd, waarbij zij echter geen uitspraken doet over het Nederlandse kunstbeleid. De RDA doet in deze zienswijze een appèl op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en ontraadt extra regelgeving op het voorliggende terrein.

Jaarverslag 2014

In het jaarverslag 2014 dat onlangs ook verscheen, is te lezen dat in 2014 veel in gang is gezet. In 2014 vond de eerste Vaarkamplezing plaats ter nagedachtenis van oud-voorzitter Henk Vaarkamp en kwam de gevraagde zienswijze ‘Onder Voorwaarden Houden van Dieren’ uit. In het verslag wordt ook stilgestaan bij het verlies van raadslid Alex Ploeg die bij de ramp met de vlucht MH17 is omgekomen. De Raad heeft zich versterkt met de leden Jacques van Alphen, Bas Haring, Han Swinkels en Hans van Trijp. Daarnaast is het gehele RDA team vernieuwd.


(Bron foto: RDA)