Nieuws

Afleiding belangrijk voor gesnavelde hennen

Pluimveehouders die de snavels van hun kippen niet inkorten, moeten verenpikken zien te voorkomen. De brochure ‘Van kuiken tot kip’ biedt tips en maatregelen, op basis van ervaringen in de biologische pluimveesector.

Verenpikken is goed te voorkomen door kippen af te leiden met ruwvoer, strooigraan en strooisel. Dat is de belangrijkste conclusie uit het project ‘Van kuiken tot kip’, waarin opfok- en legbedrijven samenwerkten met Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut. Onderzocht is welke maatregelen nodig zijn om het houden van gesnavelde hennen mogelijk te maken.

Op termijn wordt in de gangbare pluimveehouderij het behandelen van snavels van leghennen - ter voorkoming van schade door pikkerij - verboden (zie nieuwsbericht over motie). In de biologische sector geldt dit verbod al. De kennis en ervaring van biologische pluimveehouders - beschreven in de brochure - is dan ook bruikbaar voor de gehele sector.

Werkwijze opfok en legfase afstemmen

In de brochure van Kuiken tot kip staan per levensfase tips voor het houden van een gezond koppel hennen, mét snavels. Belangrijk is dat zowel de opfokker als de legpluimveehouder de dieren optimaal voorbereiden op een toekomst zonder verenpikkerij. Onderling contact en ‘bij elkaar in de keuken kijken’ helpen daarbij, menen de auteurs. Als de dieren al in de opfok bijvoorbeeld leren omgaan met ruwvoer en strooigraan, maakt dat de overgang naar een legbedrijf met dezelfde werkwijze soepeler. Ze zijn dan ook meer aan mensen gewend.

Rustruimte

Ook met stalinrichting kunnen pluimveehouders ervoor zorgen dat de kippen goed kunnen scharrelen en er voldoende rustige plekken zijn. Andere voorzieningen zoals legnesten, strooisel, voerbaklengte en hoge zitstokken moeten in voldoende mate aanwezig zijn, zodat daarover geen competitie ontstaat. In het legbedrijf is een duidelijke invulling van verschillende functieruimtes in de stal van belang, zodat kippen die willen rusten en niet steeds gestoord worden door actieve kippen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)