Menu
Nieuws

Afname van weidevogels: mogelijke relatie met bestrijdingsmiddelen?

In het beheer van weidevogels is nog relatief weinig aandacht geweest voor blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via voer en mest, en de negatieve effecten op voedsel van weidevogels zoals insecten en wormen. Onderzoek op veehouderijbedrijven en nadere analyses hiervan door toxicologen en weidevogelexperts vestigen nu de aandacht op dit onderwerp.

false

Publicaties

(4)