Nieuws

Afschot edelherten Oostvaardersplassen stilgelegd

Samenvatting
  • Regio
    Oostvaardersplassen, Flevoland
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Populatieregulatie
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder, Beleidmakers
Bekijk de bronnen
Vorige week bepaalde de rechtbank Midden-Nederland dat Staatsbosbeheer dit jaar geen edelherten meer mag afschieten in de Oostvaardersplassen. De rechtbank oordeelde dat de provincie Flevoland niet goed heeft kunnen uitleggen waarom het nodig is om zoveel dieren af te schieten dat er uiteindelijk nog 490 overblijven.

De stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life hadden beroep ingesteld tegen het afschot tot een doelstand van 490, en zijn door de rechter in het gelijk gesteld. Een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter eind 2018 dat het afschot mocht doorgaan is hiermee herroepen, op basis van nieuwe informatie (ecologische onderbouwing; niet openbaar gemaakt). Er zijn nu nog ongeveer 1.500 edelherten in het gebied.

Motivatie onvoldoende

De rechtbank oordeelde dat de provincie heeft niet goed kunnen motiveren waarom het afschieten van edelherten tot een doelstand van 490 nodig is. "Dat dit in het belang is van de wilde flora en fauna van de Oostvaardersplassen of om het lijden van edelherten te voorkomen is niet goed onderbouwd. De provincie heeft zich voor een belangrijk deel gebaseerd op het rapport van de commissie Van Geel, maar dat is een beleidsmatig stuk en geen ecologische onderbouwing", aldus de rechtbank. De commissie Van Geel heeft een verkleining van het grazig gebied voorgesteld met 800 hectare. Dit gaat verder dan de verkleining die in 2015 als maatregel is opgenomen in het beheerplan voor het Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen. De doelstand van 490 edelherten heeft de commissie Van Geel gebaseerd op deze verkleining met 800 hectare, uitgaande van een begrazingsdruk van 1,4 dier per hectare.

Ook heeft de provincie volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat een populatieverkleining - los van de doelstand - noodzakelijk is ter bescherming van de wilde flora en fauna en de instandhouding van de natuurlijke habitats; het voorkomen van onnodig lijden en de draagkracht van het gebied. Omdat er nog maar weinig tijd is totdat de geldigheid van de opdracht op 1 januari 2020 verstrijkt, krijgt de provincie niet de gelegenheid om het besluit nog te repareren.

Vervolg

De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer beraden zich op de uitspraak en de consequenties voor het vervolg. De betrokken partijen hebben de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vroeg reactief beheer is en blijft mogelijk op grond waarvan van gebrekkige of gewonde dieren worden afgeschoten. Dat kan op basis van een ontheffing uit 2015 die definitief is en niet ter beoordeling voorlag.

(Bron foto: Edelherten Oostvaardersplassen_Flickr)

Links

(4)
Rechtbank vernietigt besluit afschot edelherten Oostvaardersplassen, de Rechtspraak, november 2019 Staatsbosbeheer gestart met uitvoering nieuw beleid Oostvaardersplassen, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, december 2018 Omdenken wildbeheer: van controle over naar samen werken met wilde dieren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, september 2018 Advies beleid Oostvaardersplassen: van natuurwaarde tot economische betekenis, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, april 2018