Nieuws

Akkoord bereikt over duurzame kip in Nederlandse supermarkten

De pluimveesector en alle Nederlandse supermarkten hebben nadere afspraken gemaakt over de verduurzaming van kip in de Nederlandse supermarkten. Natuur- en dierenwelzijnsorganisaties keren zich tegen het akkoord.

Akkoord over duurzame kip

Gisteren hebben supermarkten, slachterijen en pluimveehouders een akkoord bereikt over duurzame kip. Hiermee geven ze invulling aan het streven naar de verkoop van alleen duurzaam vlees, zoals in juni 2012 aangekondigd door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Dit is een uitvoeringslijn van het Verbond van Den Bosch, waarbij is afgesproken dat in 2020 alleen nog duurzaam vlees in de schappen ligt. In een duurzame productie van kippenvlees is geen plaats voor de huidige snelgroeiende vleeskuikens, ook wel 'plofkippen' genoemd. In het akkoord ligt het accent vooral op het versneld realiseren van meer ruimte en afleiding in de stal.

Trager groeiende kip

Een belangrijke verandering voor de Nederlandse supermarkten is de inzet van een trager groeiend kippenras voor het basisassortiment kip. Hierdoor wordt de verbetering van het dierenwelzijn bij de oorsprong aangepakt, bij de kip zelf. Een trager groeiend ras is robuuster en daardoor minder gevoelig voor ziekte, en heeft minder vaak last van loopproblemen en contactdermatitis. Vanaf 2015 bereidt de sector de omschakeling op een trager groeiend ras voor. Deze kippen mogen niet sneller groeien dan 50 gram per dag, tegenover de huidige snelgroeiende kuikens die 65 gram per dag groeien. Uiterlijk in 2020 zal al het kippenvlees dat in de Nederlandse supermarkten wordt verkocht afkomstig zijn van dit trager groeiende ras. Na 2020 worden in Nederland overigens nog wel plofkippen geproduceerd, maar die zijn alleen bedoeld voor de export. Slechts 30 procent van de in Nederland geproduceerde kip wordt afgenomen door Nederlandse supermarkten.

Meer ruimte en afleiding

Vóór de invoering van de trager groeiende kip wordt een aantal andere veranderingen al doorgevoerd. In 2015 moet het aantal kippen per vierkante meter met 10 procent zijn verlaagd. Er moet extra afleidingsmateriaal (stro, graan) in de stallen zijn aangebracht én er gelden uiterst strikte eisen voor het gebruik van antibiotica. Om de milieudruk zo laag mogelijk te houden worden de gemaakte afspraken nader uitgewerkt.

Campagne tegen plofkip gaat door

Wakker Dier reageerde verbaasd en teleurgesteld op het bereikte akkoord: "Geen dier- en milieuorganisatie is hier positief over". "Plofkip in flauwekulsaus", aldus de organisatie. "Het wordt nu 18 in plaats van 20 kippen per vierkante meter (per kip een extra oppervlakte ter grootte van een smartphone), nooit naar buiten en een paar dagen langer leven. En dat laatste pas in 2020". De organiatie blijft daarom onverminderd campagne voeren voor een 'plofkip'-vrij schap in 2015, vooral gericht op de grootste 'plofkipverkopers' Albert Heijn en Jumbo. De kip die uit het akkoord voortkomt krijgt ook geen ster van de Dierenbescherming.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)