Nieuws

Algen als mogelijk alternatief voor antibiotica in de veehouderij

In lopend onderzoek wordt de hypothese getest dat gezondheid en welzijn van kalveren bevorderd kan worden door voedingssupplementatie met micro-algen. Het project is inmiddels van start gegaan en de eerste resultaten van de metingen beginnen binnen te komen.

Werking micro-algen

Microalgen bevatten stoffen die het immuunsysteem bij mens en dier kunnen ondersteunen: Algen bevatten omega-3, 6 en 9 vetzuren en antioxidanten. Deze hebben een bewezen positief effect op het immuunsysteem. Dit biedt een mogelijk alternatief voor antibiotica in de veehouderij. Als door voedingssupplementatie met micro-algen kan worden voorkomen dat een dier ziek wordt, zijn er immers geen antibiotica nodig. Kalveren zijn een groep dieren die hier baat bij kunnen hebben; ze zijn vooral op jonge leeftijd erg kwetsbaar en kunnen dan wel wat ondersteuning gebruiken.

Pilot onderzoek

Hogeschool Inholland (opleiding Dier- & Veehouderij) heeft samen met veehouders, Feyecon Development and Implementation BV en het Veenweiden Innovatiecentrum een project opgezet om het gebruik van de alg Schizochytrium als voedingssupplement voor kalveren te onderzoeken. In het project staat het gebruik van natuurlijke bronnen (biobased) om diergezondheid, dierenwelzijn en weerstand te bevorderen centraal. De eerste fase bestond uit de ontwikkeling van een non-invasief protocol voor het bepalen van de gezondheid en het welzijn van kalveren in een leeftijd van 2 tot 8 weken. In december 2017 is in een pilot onderzoek het protocol succesvol gevalideerd door metingen uit te voeren op parameters zoals temperatuur, hartslag, hygiëne en feces. De conclusie van fase 1 is dat het protocol bruikbaar is voor dit onderzoek.

In fase 2 wordt het gezondheidseffect van een supplement algen (0,75%) bij kalveren daadwerkelijk gemeten. Ook wordt de economische haalbaarheid geschat door een voorlopige analyse van kosten en baten. Zodoende kan eind 2018 geconcludeerd worden of voedingssupplementatie met algen in een groter onderzoek nauwkeuriger bekeken moet worden.

Het project wordt gefinancierd door subsidieprogramma EFRO en provincie Noord Holland binnen het programma ‘Kansen voor West 2’.

Contactpersoon: Nathalie de Ridder (Nathalie.deRidder@inholland.nl), hogeschool Inholland

(Bron foto: Eric Neuteboom)

Publicaties

(7)