Nieuws

Als de kat van huis is

De aanpak van problemen met zwerfkatten moet zich vooral richten op het tegengaan van nieuwe instroom. Deze en andere aanbevelingen doen onderzoekers van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR na een inventarisatieonderzoek voor een vraag van het Stray Animal Foundation Platform.

Zwerfkatten en opvang

Zwerfkatten zorgen voor overlast voor hun omgeving, mogelijke gezondheidsproblemen bij de mens en bedreigen sommige inheemse dieren. Daarnaast schiet het welzijn van zwerfkatten vaak te kort door ziekte en verwondingen en gebrek aan voedsel. Deze zwerfkatten zijn direct en indirect afkomstig van huiskatten, die mede door onverantwoord huisdierbezit op straat belanden.

Er is een flink aantal organisaties dat zwerfkatten (op)vangt. Naast de opvang van katten in asielen worden zwerfkatten door onder andere de Dierenbescherming in speciale TNR-projecten (Trap-vangen, Neuter-castratie, Return-terugzetten) gevangen en na castratie weer teruggeplaatst of waar mogelijk herplaatst.

Inventarisatie zwerfkattenprobleem

In een Wageningen UR Wetenschapswinkel-project hebben onderzoekers en studenten de omvang en de aanpak van het zwerfkattenprobleem in Nederland nader geinventariseerd. Het project is op verzoek van Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP) uitgevoerd. Stray-AFP is een onafhankelijk platform voor alle organisaties en stichtingen die actief zijn voor en met zwerfhonden en zwerfkatten. Het aantal zwerfkatten in Nederland bleek moeilijk te achterhalen. In onder andere de enquête op internet is door 78 respondenten het aantal (op)gevangen katten doorgegeven. Hieruit blijkt dat per jaar ruim 37.000 katten worden (op)gevangen. Het daadwerkelijke aantal zwerfkatten zal zeker veel hoger liggen. Zo schat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in dat er nu jaarlijks ook 8.000 tot 13.500 verwilderde katten worden doodgeschoten.

Aanpak

De belangrijkste aanbevelingen die voortkomen uit de inventarisatie om het aantal zwerfkatten te beperken zijn:


(Bron foto: Wageningen UR)