Nieuws

Antibioticagebruik veehouderij ruim 50% lager

Het antibioticagebruik in de veehouderij is in de eerste helft van 2012 met 51% gedaald ten opzichte van 2009. Het lijkt erop dat in 2012 de voor 2013 gestelde doelstelling al wordt gehaald.

Sterke afname in alle sectoren

Staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken (EZ) en Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tonen zich in een brief aan de Tweede Kamer verheugd over de sterke afname van het antibioticagebruik in de veehouderij. In vergelijking met het verbruik in 2009 was het gebruik in de eerste helft van 2012 met ruim de helft gedaald. Hiermee lijkt dit jaar al de doelstelling voor 2013 gehaald te worden. De daling in de verkoop van de “kritische antibiotica” (antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de humane gezondheidszorg), fluoroquinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporinen, bedroeg respectievelijk 23% en 92%.

Nederland nog wel in kopgroep verbruik

In dezelfde brief worden de resultaten weergegeven van Europees onderzoek. Dit onderzoek laat zien dat in Nederland relatief veel antibiotica worden gebruikt in de veehouderij. Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland relatief maar de helft van de Nederlandse hoeveelheid gebruikt, in Denemarken maar 1/3 en in andere Scandinavische landen nog veel lager.

Meer dierenwelzijn sleutel tot vermindering?

Bij de presentatie van een rapportage over de aanwezigheid van antibiotica in het oppervlaktewater stelt Wakker Dier dat het antibioticagebruik in de veehouderij weliswaar dalende is maar dat er nog steeds massaal gebruik plaats vindt. In een persbericht stelt Wakker Dier dat het hoge antibioticagebruik mede veroorzaakt wordt omdat de huidige gangbare veehouderij zoveel vergt van de dieren. "In diervriendelijkere houderijen wordt veel minder antibiotica gebruikt omdat de dieren gezonder zijn.” aldus Wakker Dier. Overigens komt Wakker Dier niet tot de conclusie dat het verminderde antibioticagebruik in de afgelopen jaren een aanwijzing is voor verbeterd dierenwelzijn. In Denemarken waar het antibioticagebruik al veel lager is dan in Nederland worden de regels voor het gebruik nog verder aangescherpt. De maatregelen zijn onderdeel van beleid waarin ook dierenwelzijn een belangrijke rol speelt.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)