Menu
Nieuws

Antibioticumgebruik in veehouderij daalt nauwelijks meer

Na een periode waarin het gebruik fors is gedaald, is in 2014 het gebruik van antibiotica nauwelijks afgenomen. Een verdere aanpak moet zich richten op bedrijven en dierenartsen met een relatief hoog antibioticumgebruik.

false