Nieuws

Banken hebben nog te weinig aandacht voor dierenwelzijn

Volgens de Eerlijke Bankwijzer scoren vijf van de tien onderzochte banken een onvoldoende op het thema dierenwelzijn. Vandaag werd ook bekend dat de Tweede Kamer stopt met bankieren bij Royal Bank of Scotland, onder andere op basis van een slechte dierenwelzijnsscore.

Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt de belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op duurzaamheid. Het beleid dat deze aanbieders hanteren wordt beoordeeld ten aanzien van verschillende thema’s en sectoren. De thema’s zijn de belangrijkste internationale duurzaamheidsthema’s die centraal staan in het werk van de maatschappelijke organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer: Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX (voorheen IKV Pax Christi). Tot de thema's (totaal tien) behoren onder andere dierenwelzijn en natuur, maar ook klimaat en mensenrechten. De Eerlijke Bankwijzer publiceert de resultaten van onderzoek en geeft rekeninghouders de mogelijkheid hun bank aan te schrijven. Hiermee wordt getracht het investeringsbeleid van banken te verduurzamen.

Bankbeleid ten aanzien van dierenwelzijn

De Eerlijke Bankwijzer heeft 14 elementen geformuleerd die in het bankbeleid op het gebied van dierenwelzijn opgenomen zouden moeten zijn. Enkele van deze elementen zijn:

  • Bedrijven respecteren de 'Vijf Vrijheden' van dieren;
  • Genetische modificatie van dieren en het produceren van daarvan afgeleide producten is onacceptabel;
  • Dieren vangen en/of houden voor hun vel/pels en het vervaardigen, verhandelen of verkopen van (afgeleide) bontproducten is onacceptabel;
  • Veehouderijbedrijven zijn gecertificeerd volgens de criteria van certificatieschema’s die dierenwelzijnseisen hebben opgenomen (zoals biologisch, scharrel, Milieukeur, Beter Leven kenmerk);
  • Entertainment-activiteiten waarbij (wilde) dieren betrokken zijn (waaronder circussen, dolfinaria, vechtwedstrijden met dieren en shows en tentoonstellingen met dieren) zijn onacceptabel;
  • Bedrijven beperken de duur van diertransporten tot maximaal 8 uur.

Veel onvoldoendes

Uit de in april gepubliceerde jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat banken nauwelijks in beweging zijn gekomen op het onderdeel dierenwelzijn. ABN AMRO, Aegon, Delta Lloyd, ING, en Rabobank scoren een ruime onvoldoende op het onderdeel dierenwelzijn, waarbij in negatieve zin de daling van ING en Rabobank ten opzichte van vorig jaar opvalt.

De Nicolaas G. Pierson Foundation, wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren (PvdD), heeft laten onderzoeken hoe de Royal Bank of Scotland (RBS), huisbankier van de Rijkoverheid, scoort op het gebied van de thema's van de Eerlijke Bankwijzer. Op geen van de onderzochte thema’s kreeg de bank een voldoende. RBS heeft bijvoorbeeld geen beleid op het gebied van gezondheid, natuur en dierenwelzijn. Op aandringen van de PvdD stopt de Tweede Kamer met bankieren bij Royal Bank of Scotland. Een motie van Esther Ouwehand is vandaag aangenomen.


(Bron foto: Eerlijke Bankwijzer)