Nieuws

Barth-Misset Fonds financiert ontwikkeling alternatieven voor fysieke ingrepen bij dieren

Samenvatting
 • Onderwerp
  Dierenwelzijn, Dierethiek, Fysieke ingrepen
 • Interessant voor
  Dierverzorger, Melkveehouder, Pluimveehouder, Schapenhouder, Varkenshouder, Geitenhouder, Hippisch ondernemer
Bekijk de bronnen
De ‘maakbaarheid van dieren’ is ook in 2021 het jaarthema van het Barth-Misset Fonds. Doeners en denkers worden uitgenodigd om innovatieve, uitvoerbare en diervriendelijke(re) alternatieven te ontwikkelen voor fysieke ingrepen bij dieren.

Barth-Misset Fonds

De initiatiefnemers van de Barth-Misset Stichting zijn Else Barth en Henk Misset. Het echtpaar liet een omvangrijk vermogen na om de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de veehouderij te verbeteren. Else Barth was hoogleraar Logica en Analytische Filosofie en Henk Misset was hoogleraar Economie. In 2011 richtten zij samen de Barth-Misset Stichting op. Na hun overlijden in 2015 heeft het huidige bestuur het doel van de stichting actief ter hand genomen. Het Bart-Misset Fonds heeft als doel:

 • als financier op te treden van projecten die bijdragen aan het verminderen van dierenwelzijnsproblemen in de verblijfs- en transportomstandigheden van groot en klein vee en die met nieuwe oplossingen komen ter verbetering van die omstandigheden.
 • reflectie-, debat- en onderzoeksactiviteiten te organiseren die het publieke bewustzijn over de leefsituatie van groot en klein vee, bij de productie en tijdens transport, vergroten en die bij een groter publiek de consideratie versterken met belangen van de betreffende dieren.

Het Maakbare Dier

Het Barth-Misset Fonds werkt met jaarthema’s. In de periode 2020-2021 is het jaarthema ‘Het Maakbare Dier’. Met dit jaarthema agendeert het Barth-Misset Fonds de morele legitimiteit van fysieke ingrepen bij dieren in de intensieve veehouderij. Waar liggen de morele grenzen? Hoe ver willen we gaan met ingrijpen in de levens van dieren? Hoe maakbaar is het dier? Het fonds financiert in 2020 en 2021 bij voorkeur projecten die leiden tot diervriendelijke(re) alternatieven voor dergelijke ingrepen – dat wil zeggen: alternatieven die deze ingrepen verfijnen, verminderen of overbodig maken. Aanvragen die onder het geldende jaarthema vallen, krijgen bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven aanvragen die niet onder het jaarthema vallen.

Fondsronde 2021 geopend!

De aanvraagronde 2021 is geopend. Met het ‘Het Maakbare Dier’ als thema, stelt het Fonds ook dit jaar weer €150.000 euro ter beschikking voor innovatieve projecten die het welzijn van dieren verbeteren. De deadline voor de eerste ronde (vooraanvraag) is 15 februari 23:59 uur. In de vooraanvraag presenteert de aanvrager een relatief korte projectomschrijving inclusief het aan te vragen bedrag. Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert de adviesgroep van het Barth-Misset Fonds de meest veelbelovende projecten. Deze krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde. Voor de tweede ronde moet de aanvrager een uitgebreid projectdossier indienen. Het Barth-Misset- bestuur kiest uit de definitieve aanvragen de in het betreffende jaar te financieren projecten en laat zich daarbij leiden door de aanbevelingen van de BMF-adviesgroep. Aanvragers dienen zowel de vooraanvraag als de definitieve aanvraag in te dienen via de website van het fonds.

Belangrijke data:

 • Deadline 1ste vooraanvraag ronde: maandag 15 februari, 23:59 uur
 • Uitslag 1ste vooraanvraag ronde: maandag 15 maart
 • Deadline 2e definitieve aanvraagronde: maandag 19 april, 23:59 uur
 • Uiitslag 2e defintieve aanvraagronde: dinsdag 1 juni

Scholieren en studenten van het mbo-, hbo- en universitair onderwijs zijn eerder uitgenodigd mee te doen aan de "Online Challenge Dierenwelzijn - Het Maakbare Dier". De specifieke vraag die is gesteld luidt: "Welke diervriendelijke alternatieven zie jij voor dieronvriendelijke fysieke ingrepen of eenzijdige fokkerijaanpassingen die nu gangbaar zijn in de veehouderij? Alle inzendingen worden door een vakkundige jury beoordeeld. De drie beste inzendingen krijgen een geldprijs. De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens een online bijeenkomst op woensdag 27 januari 2021, van 16.00 tot 17.15 uur.

Update dd. 4-2-2021: Online prijsuitreiking challenge dierenwelzijn

(Bron foto: intacte staart - ©WUR)