Nieuws

Bekend luchtje reduceert stress bij biggen

Biggen nemen eerder voer op met een smaak of geur die ze herkennen van de moedermelk of de baarmoeder. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Marije Oostindjer waarop ze 23 september promoveerde aan de Wageningen Universiteit.

Learning how to eat like a pig

De dag voor de verdediging werd het seminar 'Learning how to eat like a pig' georganiseerd. Meer dan 100 aanwezigen kregen een zeer divers programma aangeboden rondom het thema voeropname door biggen en hoe dit te beïnvloeden. Na het spenen nemen biggen vaak weinig of geen vast voer op. Dit leidt tot allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen. Onderzoekster Liesbeth Bolhuis liet in haar presentatie zien dat zowel de aanwezigheid van de moeder als een verrijkte omgeving bijdragen aan een hogere vast voer opname door gespeende biggen. Andere onderzoekers gaven bijdragen over onder meer de invloed van smaak en geurervaringen voor de geboorte op smaakvoorkeuren na de geboorte bij dier en mens.

Rol van moeder in voeropnamegedrag biggen

Als laatste spreker presenteerde Marije Oostindjer haar onderzoek naar het effect van geuren in het vruchtwater en de moedermelk afkomstig van het dieet van het moederdier. Biggen die tijdens dracht en zoogperiode gewend zijn geraakt aan deze geuren eten rondom het spenen beter van voeders met deze geuren. Opmerkelijk is ook dat biggen die rondom de geboorte in aanraking waren gebracht met bepaalde geuren (in het onderzoek werd anijs gebruikt) bij blootstelling aan dezelfde geur een minder hoog cortisol niveau hadden en minder stress gerelateerd gedrag vertoonden dan de controlegroep. De voorkeur voor voer met een anijsgeur nam echter niet toe. Dit wijst er op dat een vertrouwde geur bijdraagt aan het verminderen van stress na spenen en daarmee dierenwelzijn verbetert.

Marije Oostindjer voerde haar promotieonderzoek uit in het kader van een STW project waarin de rol van de moeder op het leren eten van vast voer door biggen in kaart wordt gebracht. Haar onderzoek resulteerde in een cum laude promotie.


(Bron foto: Marije Oostindjer)