Nieuws

Bekijk abnormaal diergedrag via augmented reality app

Er is een gratis app ontwikkeld om abnormaal diergedrag te bekijken. De app, onder de naam 'Appnormaal Diergedrag', is nu beschikbaar in Google Play (Android). Abnormale gedragingen van honden, varkens en paarden zijn via augmented reality in 3D te bekijken.

Abnormaal diergedrag

Als een dier bepaald gedrag wil uitvoeren, maar de omstandigheden laten dat niet toe, dan kan het dier verveeld of gestrest raken. Het dier ontwikkelt dan gedrag dat het onder normale omstandigheden niet laat zien. Een voorbeeld van abnormaal gedrag is stereotiep gedrag. Zo is in de app een hond te zien die achter zijn eigen staart aanjaagt. Dat doet hij niet af en toe, maar vaak en langdurig. Het ziet er grappig uit, maar feitelijk is dit een dwangmatig, obsessief gedrag en een sterk signaal dat het welzijn van de hond in gevaar is. De hond kan zijn natuurlijke gedrag niet uitvoeren en zoekt een alternatief. Andere uitingen van stereotiep gedrag zijn kribbebijten en weven bij paarden, en schijnkauwen bij varkens. Deze gedragingen zijn ook te bekijken met de app, evenals beschadigende gedragingen waarbij dieren zichzelf of andere dieren beschadigen: pootlikken bij honden en staartbijten bij varkens. Overmatige agressie, tenslotte, kan ook als afwijkend gedrag worden bestempeld, en de app laat dit gedrag zien bij honden en paarden.

Augmented reality

De app 'Appnormaal Diergedrag' is gratis beschikbaar in Google Play (Android) en wordt ondersteund door 4839 verschillende apparaten. De app is binnenkort ook gratis te downloaden in de Apple Store. De abnormale gedragingen van honden, varkens en paarden kunnen via augmented reality in 3D bekeken worden. Augmented reality is een verzamelterm voor alle technologie waarbij de realiteit en de virtuele wereld met elkaar gecombineerd worden. In dit geval scan je met je telefoon een soort code (marker of afbeelding) waarna de dieren in 3D verschijnen en tot leven komen in je eigen omgeving, op het scherm van je smartphone of tablet. De marker is opgenomen in een flyer met informatie over de app, te downloaden via het Dierenwelzijnsweb.

Onderwijs en educatie

De app is op allerlei manieren bruikbaar in onderwijs rondom diergedrag, maar ook interessant voor het grote publiek. Met de app wordt geprobeerd om bij jonge mensen interesse te wekken voor diergedrag en dierenwelzijn. In de app wordt ook uitleg gegeven over het ontstaan van de abnormale gedragingen. De vragen die gesteld worden zijn: ‘herken je een bepaald gedrag en weet jij waar dat gedrag vandaan komt?’, ‘Kijk eens naar je eigen dier. Vertoont het regelmatig opvallend gedrag dat je niet van het dier zou verwachten?’. Er wordt nog aanvullend leermateriaal ontwikkeld, zoals leeropdrachten en een onderwijsdossier, wat via het Dierenwelzijnsweb beschikbaar wordt gesteld.

De app is ontwikkeld binnen het kigo-project 'Dierenwelzijn in Beeld', in samenwerking met het Dierenwelzijnsweb. De samenwerkende partijen zijn: Groenhorst Barneveld, NHL Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden, Ontwikkelcentrum, en Wageningen UR Livestock Research.


(Bron foto: Dierenwelzijnsweb)