Nieuws

Beperk sterfte met warm onthaal kuikens

Zorg voor een optimaal klimaat op dierniveau, dus net boven het strooisel op de vloer, en stel water en voer vlot beschikbaar. Zo kun je sterfte van eendagskuikens in de hand houden en diergeneesmiddelen beperken.

Laatste twee zaken zijn van belang gelet op Europese wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn: het mogen aanhouden van 42 kilo kuikens per vierkante meter is aan regels gebonden. In de uitgave Een vlotte opstart legt de basis voor een gezond koppel en een goed resultaat (Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW, België) staat precies uitgelegd hoe je zorgt voor optimale houderijomstandigheden.

Kuikenpapier

Zo is het van belang te weten dat het immuniteitssysteem van eendagskuikens bij hun aankomst nog niet voldoende functioneert. De ontwikkeling van het verteringsstelsel begint pas na de opname van het eerste water en voeder. Om meerdere redenen wordt onder meer geadviseerd vlakbij de drinklijnen kuikenpapier te leggen met daarop een laagje voeder. Een van de redenen is dat het een isolerende laag vormt ten opzichte van de (koudere) vloer.

Temperatuur

Dat laatste helpt de kuikens om hun temperatuur op peil te houden. Zo jong kunnen ze maar in heel beperkte mate hun eigen lichaamstemperatuur regelen. Zij zijn hiertoe pas vanaf een dag of 12 à 14 zelf toe in staat. In het document staat uitgelegd wat de juiste temperatuur is in een stal, doorgaans zo'n 34 à 35 °C, hoewel dit weinig zegt over de warmte op dierniveau.

Daarnaast kan de juiste warmte exact bepaald worden als ook wordt gelet op onder meer de herkomst en het gedrag van de kuikens en de relatieve vochtigheid. Zo hebben kuikens uit broedeieren van jonge moederdieren behoefte aan een temperatuur van ongeveer 1,5 tot 2 °C hoger.

Kennisclips gezonde vleeskuikens

Wageningen UR Livestock Research en het Ontwikkelcentrum maken in het kader van BOGO-project ‘Naar gezonde kalveren en kippen’ in totaal 8 kennisclips (filmpjes) van 5-6 minuten. In 4 kennisclips staat de gezondheid van vleeskuikens centraal. De clips worden onderdeel van leermateriaal voor het Mbo onderwijs. Doel van het leermateriaal is het informeren over de mogelijkheden om diergezondheid te bevorderen en antibioticagebruik terug te dringen. Experts worden op locatie/in de praktijk geïnterviewd.

Een van de kennisclips gaat over ‘goede start vleeskuikens’ waarbij er vooral wordt ingezoomd op het belang van direct verstrekken van voer en water, en belang van het handhaven van een goede (lichaams)temperatuur. De clips zijn eind dit jaar klaar. Meer informatie over dit leermateriaal: Marko Ruis marko.ruis@wur.nl

(Bron foto: Marko Ruis)