Nieuws

Bestaande gegevens goede voorspeller welzijn melkvee

De meeste welzijnsscores voor melkvee kunnen worden voorspeld op basis van al bestaande gegevens. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Marion de Vries waarop ze op 18 juni promoveerde aan de Wageningen Universiteit.

Welfare Quality

Sinds enkele jaren bestaan internationale meetlatten om het welzijnsniveau van runderen, varkens en pluimvee objectief te meten. Ze zijn ontwikkeld binnen het Europese onderzoeksproject Welfare Quality®. Welfare Quality heeft een vernieuwende systematiek neergezet, waarbij welzijn op het primaire bedrijf wordt gemeten, op basis van metingen aan de dieren. Een ondernemer die geïnteresseerd is in het welzijn van zijn dieren kan daarop sturen. Ook ketenpartijen kunnen gebruik maken van de systematiek. Omdat veel dieren op verschillende kenmerken beoordeeld worden, is het toepassen van de meetlatten nu nog arbeidsintensief en tijdrovend. Dit is een beperkende factor bij de implementatie van de welzijnsmeetlatten in de praktijk.

Meten welzijn melkvee

Voor de verschillende meetlatten wordt momenteel onderzocht of ze te vereenvoudigen zijn, waarbij het ook interessant is te kijken of gebruikt gemaakt kan worden van gegevens die toch al verzameld worden. Marion de Vries onderzocht daarom of het welzijn van melkvee kan worden voorspeld op basis van gegevens die al van melkveebedrijven worden verzameld, zoals melkkwaliteit, sterfte en vruchtbaarheid. Hiervoor werd op 196 Nederlandse melkveebedrijven het welzijnsniveau bepaald met behulp van het Welfare Quality protocol. Dit is ook de insteek van een drie-jarig onderzoek naar het meten en verbeteren van het welzijn van melkvee dat begin dit jaar gestart is, en wordt uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en DLV Rundvee Advies.

Welzijnsscores te voorspellen

De Vries toonde aan dat de meeste welzijnsscores kunnen worden voorspeld op basis van al bestaande gegevens. Met deze screening kunnen bedrijven met ernstige welzijnsproblemen gemakkelijker worden gevonden. Daardoor hoeven minder bedrijven worden bezocht en kan tijd worden bespaard. De Vries deed tevens onderzoek naar het inkorten van het welzijnsprotocol, het classificeren van het algehele dierenwelzijnsniveau, en het identificeren van omstandigheden die het welzijn van koeien kunnen beïnvloeden. Het onderzoek werd gefinancierd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.(Bron foto: Cover van 'Welfare Quality Assessment Protocol for Cattle')