Nieuws

Bestrijding van bloedluizen bij pluimvee

Bloedluizen vormen een groot probleem in de pluimveehouderij. In Nederland is 94% van de leghenkoppels besmet en bestrijding is lastig.

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen is de aanpak van bloedluizen een punt van zorg. Het Vlaamse vakblad Management&Techniek schrijft over een mogelijke geïntegreerde aanpak in het artikel 'Nieuw project focust op totaalaanpak bloedluizen'. En vakblad Veehouder & Veearts vermeldt in het artikel 'Aanpak bloedluis steeds lastiger' dat een Europees project Europese COST-programma (Cooperation in Science and Technology) alle kennis over bloedluis en de bestrijding ervan wil bundelen.

Bloedarmoede

Bloedluizen zijn eigenlijk geen luizen, maar mijten. De rode vogelmijt (Dermanyssus gallinae) zuigt bloed bij de kip. Op een kip kunnen behoorlijke aantallen voorkomen, 50.000 tot wel 500.000. Ze zuigen zoveel bloed dat er bloedarmoede ontstaat bij de kip. Je ziet dat kippen verzwakken: ze hebben minder weerstand en er treedt een verhoogde sterftekans op. Kippen produceren minder eieren. Daarnaast kunnen bloedluizen ook bij de mens huidirritaties en allergische reacties veroorzaken.

Schade

Pluimveehouders zien de bloedluizen vaak over het hoofd. Hoewel ze met het blote oog zichtbaar zijn als een roodbruine stip met de grootte van een speldenknop, zie je ze overdag niet gauw. Ze trekken zich terug in spleten en kieren, 's Nachts zijn ze actief. Ze kunnen zich snel vermeerderen bij hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Een bloedluizenpaartje kan in enkele maanden tijd zorgen voor een populatie van een miljard nakomelingen. Vakblad Veehouder & Veearts noemt een vermenigvuldigingsfactor van 3,2 in 6 dagen.

In Nederlands is 94% van de leghenkoppels besmet. De schade door de bloedluis kost de sector jaarlijks miljoenen euro's, schrijft V-Focus in het artikel 'Slimme monitor bindt strijd aan met bloedluis': de schadepost wordt geschat op 0,38 euro per hen per jaar. Dit bedrag bestaat uit productieverliezen (0,29 euro) en bestrijdingskosten (0,09 euro).

Bestrijding

De bestrijding van de bloedluis is lastig nu de toelating van veel gebruikte middelen onder druk staat. De drie vakbladartikelen schrijven over verschillende bestrijdingsmogelijkheden. Het Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en het Proefbedrijf Pluimveehouderij zoeken bijvoorbeeld naar een geïntegreerde bestrijdingsaanpak waarbij een combinatie van roofmijten en enkele biociden worden ingezet.

In vakblad Veehouderij & Veearts noemt Domien Leemans van DGW Pharma Animal Health de mogelijkheid om een stal te ontsmetten met ozon. In Duitsland wordt dat veel toegepast in de vleeskuikenhouderij. Hetzelfde artikel meldt dat vanuit het Europese COST-programma (Cooperation in Science and Technology) alle kennis die er binnen en buiten Europa beschikbaar is over bloedluis en de bestrijding ervan gebundeld wordt. Om de besmetting goed te kunnen monitoren ontwikkelt Wageningen UR Livestock Research een slimme monitor die pluimveehouders moet helpen de bloedluis op hun bedrijf te minimaliseren.

(Bron foto: Thinkstock)