Nieuws

Beter konijnenwelzijn met parkhuisvesting

Vlaamse konijnenhouders doen ervaring op met parkhuisvesting. In dat systeem zitten vleeskonijnen in grotere groepen in hokken. Het systeem levert voordelen op op het gebied van dierenwelzijn.

Uit een enquête onder 24 grote konijnenbedrijven in België blijkt dat de helft van die bedrijven de laatste jaren is overgestapt op een manier van parkhuisvesting. Dit systeem lijkt voordelen op te leveren, vooral op gebied van dierenwelzijn. De konijnenhouders zijn overgestapt op deze nieuwe vorm van huisvesting op verzoek van de Belgische supermarkten, zo is te lezen in het Vakblad Management&Techniek. In het artikel 'Parkkonijnen zijn gewild' doet het vakblad verslag van een studiedag 'Konijnen in parken' die het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) op 13 april organiseerde. Konijnenhouders wisselden er ervaringen uit.

Meningen

Ze experimenteren met de systemen en materialen. Wat is een goede vloer bijvoorbeeld? De meningen over de parkhuisvesting zijn verdeeld, aldus het vakblad. Zo levert de parkhuisvesting meer werk op bij het reinigen bijvoorbeeld. En er is een groter risico op agressie tussen konijnen naarmate ze langer aangehouden worden. Maar er zijn ook voordelen, vooral op het gebied van dierenwelzijn. Er zijn minder voetzoolproblemen bijvoorbeeld. Bovendien is er meer werkplezier.

Markt

De parkhuisvesting brengt ook extra kosten met zich mee, wat resulteert in een meerprijs voor parkkonijnen. Dat laatste is een punt van zorg, meldt het vakblad, nu de Vlaamse markt wordt geconfronteerd met dumping van goedkopere kooikonijnen vanuit zuidelijke landen. Vlaamse konijnenhouders hebben de overstap naar parkhuisvesting mede gemaakt op verzoek van de Belgische supermarkten. Het is daarom belangrijk dat zij het broze marktevenwicht niet onderuit halen door de import van de goedkope kooikonijnen.

Parkkonijnen zijn de norm voor de toekomst, aldus een van de deelnemers van de studiedag. Het onderzoek richt zich op verbetering: zo zijn de plastic bodems voor verbetering vatbaar.

(Bron foto: Pixabay)