Menu
Nieuws

Betere aanpak nodig om stalbranden in de veehouderij te voorkomen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Stalbranden, Veehouderij
  • Interessant voor
    Varkenshouder, Melkveehouder, Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar stalbranden in de veehouderij. De raad concludeert dat het bij de aanpak van stalbranden ontbreekt aan goede prioritering en sturing. Ook vindt de raad dat bedrijfseconomische belangen een (te) grote rol spelen bij de totstandkoming van maatregelen, overheidsbeleid tegenstrijdig werkt en dat er te weinig kennis is over de oorzaken van stalbranden.

false

Publicaties

(9)

Links

(5)
Stalbranden, webpagina, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2021 Nieuw actieplan moet brandveiligheid bestaande stallen verbeteren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, augustus 2018 Meer stalbranden, ondanks strengere regels en actieplan, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, augustus 2017 Eisen aan brandveiligheid stallen, nieuwsbericht DWW, januari 2013 Brand in veestallen, preventie cruciaal, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2011