Nieuws

Betere gezondheid bij vleeskuikens die in de stal uit het ei komen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Pluimveehouderij, Vleeskuikens
  • Interessant voor
    Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
​Vleeskuikens die in de stal uit het ei komen, vertonen minder uitval en hebben minder last van voetzoollaesies. Ook op de lange termijn lijkt deze manier van uitkomen positieve effecten te hebben.

Dit blijkt uit een project van Wageningen Livestock Research, uitgevoerd bij het Belgische proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel, waarbij het traditionele uitkomstsysteem is vergeleken met een systeem waarbij kuikens uitkomen in de stal. In het onderzoek is bekeken hoe gebeurtenissen rondom het uitkomen de fysiologisch en gedragsmatige ontwikkeling van het kuiken beïnvloeden, niet alleen in die periode, maar ook tot aan de slachtleeftijd. Daarnaast werd gekeken naar het effect op de technische resultaten zoals de groei en voederconversie.

Betere gezondheid

In alternatieve uitkomstsystemen komen kuikens in de stal uit het ei, hebben daardoor direct voer en water tot hun beschikking, en hoeven niet meer getransporteerd te worden. De resultaten het onderzoek wijzen uit dat kuikens die in de stal uit het ei komen over een betere gezondheid beschikken. Het lijkt aannemelijk dat de omstandigheden in het vroege leven de gezondheid en het gedrag van kuikens langdurig beïnvloeden. Er is echter weinig bekend over de onderliggende mechanismen. Sommige effecten verdwijnen ook als de kuikens ouder worden. Zo waren kuikens die in de stal uitkwamen tot dag 21 zwaarder dan kuikens die in de broederij uitkwamen, maar daarna niet meer. De resultaten van het onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden is in grote lijnen een bevestiging van eerdere bevindingen op praktijkbedrijven.

Gedrag

De verschillende uitkomstsystemen lieten geen verschil in gedrag in het hok zien, wel waren er verschillen in de reactie wanneer de kuikens werden blootgesteld aan een testsituatie, niet alleen op jonge maar ook op oudere leeftijd. In een vervolgonderzoek zal hier verder naar gekeken worden. Het vervolgonderzoek wordt gedaan samen met de vakgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen University & Research in het Europese project Healthy Livestock.

(Bron foto: WUR)