Nieuws

Bevermanagement om risico's en schade te beperken

Na de eerste herintroductie in 1988 in de Biesbosch is de bever in Nederland bezig aan een gestage opmars. Bevers spelen een belangrijke rol in het ecosysteem, maar kunnen ook schade veroorzaken. Om risico's en schade te beperken pleit de zoogdiervereniging voor bevermanagement.

In 1988 werden de eerste bevers uitgezet in de Biesbosch. Daarna volgden herintroducties in de Gelderse Poort (1994), Limburg (2002) en Groningen/Drenthe in het Hunzedal (2008). Daarnaast zijn er steeds meer spontane vestigingen van bevers op verschillende plekken in Nederland.

De Nederlandse populatie is nu op te delen in twee deelpopulaties, schrijft Vakblad Natuur Bos Landschap. Een populatie vind je in het rivierengebied en de provincies Limburg en Flevoland. Vanuit deze populatie vestigen bevers zich nu ook op de hogere zandgronden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Een tweede deelpopulatie vind je in het noorden van Drenthe en Groningen.

Ecosysteem

Bevers spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. Ze zorgen dat water bij ijsvorming langer open blijft. Dat is belangrijk voor andere diersoorten zoals otters. En door hun knaagactiviteit ontstaan er gunstigere omstandigheden voor zoetwatervis. Alle viseters profiteren hiervan. Maar er zijn ook minder gunstige eigenschappen.

Overlast

Zo kunnen bevers dijken ondergraven. En door de bouw van beverdammen kan landbouwgrond onder water komen te staan. Wat doe je als bevers hinderlijk worden? Moet je bevers dan wegvangen? Wat kun je het beste doen om de overlast te beperken? De zoogdiervereniging pleit in het artikel 'Proactief beverbeheer' voor een proactieve aanpak waarbij het uitgangspunt is dat de bever thuis hoort in het waterrijke Nederland.

Risicoanalyse

Je zou met zones moeten werken waar bevers de ruimte krijgen om hun ecologische rol te vervullen. In natuurgebieden moet de soort in principe geen beperkingen hebben, aldus de vereniging. Heel anders ligt dat in laaggelegen zeeklei- en laagveengebieden waar veel kwetsbare kades en dijken liggen en die niet zomaar 'beverveilig' te maken zijn. Je zou eerst een risicoanalyse moeten maken. Problemen zijn deels te voorkomen door een andere inrichting van het landschap. Je kunt het oevertalud bijvoorbeeld verflauwen waardoor het voor bevers minder aantrekkelijk is te graven. En aan de voet van dijken kun je gaas of stenen aanbrengen om het graven te beperken.

Maatregelen

Om schade door beverdammen te voorkomen kun je maatregelen nemen zoals het anders inrichten van een beek, het verwijderen van een dam of je kunt de strook landbouwgrond langs de beek uit productie nemen. Het vakblad noemt in het artikel nog manieren om vraatschade te beperken, of hoe je - als andere maatregelen niet werken - een biotoop ongeschikt kunt maken voor bevers.

Omdat de bever zich naar verwachting de komend jaren nog uitbreidt in Nederland, heeft de Zoogdiervereniging met beheerders als de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail en Calutra het initiatief genomen voor bevermanagement: een gemeenschappelijke aanpak om de schade en risico's te beperken.

(Bron foto: Pixabay)