Nieuws

Bevorderen welzijn paarden, ezels en muildieren in toeristenbranche

The Brooke heeft richtlijnen opgesteld voor toeristen en de toeristenbranche ten behoeve van een verantwoord gebruik van werkpaarden, -ezels en -muildieren.

Wereldwijde rol van werkpaarden en -ezels

Ongeveer 100 miljoen paarden, ezels en muildieren worden wereldwijd ingezet om arbeid te verrichten op wegen, boerderijen, fabrieken, in de centra van steden en historische trekpleisters. Zij transporteren van alles van mensen, (bouw-)materialen en voedsel, tot water en brandstof. De Britse organisatie The Brooke (Hospital for Animals) wijst in haar publicatie erop dat het merendeel van deze paarden, ezels en muildieren eigendom is van particuliere eigenaren die voor hun inkomen hoofdzakelijk afhankelijk zijn van deze dieren en hiermee meestal grote gezinnen moeten onderhouden.

Rol in toeristenbranche

In de toeristenbranche worden paarden, ezels en muildieren met name ingezet om mensen te vervoeren op hun rug of door middel van het trekken van een rijtuig of ander voertuig. Ook worden ze ingezet tijdens evenementen om toeristen te trekken. Veelal vindt dit plaats in ontwikkelingslanden.

Richtlijnen verantwoord gebruik: Happy Horse Code

Het komt regelmatig voor dat toeristen, met name uit Westerse gebieden, geconfrontreerd worden met dierenleed. Ze zoeken daarom contact met the Brooke of andere organisaties die opkomen voor het welzijn van paarden, ezels en muildieren. Toeristen hebben behoefte aan informatie hoe zij ervoor kunnen zorgen dat het welzijn van de dieren die zij tijdens hun vakantie gebruiken gegarandeerd is, en om de juiste beslissingen te kunnen nemen. The Brooke heeft hiervoor richtlijnen, de zogenaamde Happy Horse Code, opgesteld om toeristen te helpen bij het beoordelen van de geschiktheid van een paard, ezel of muildier voor hun recreatiedoeleinden.


(Bron foto: The Brooke)