Nieuws

Bijgestelde aanpak positieflijst zoogdieren

Begin juli werd bekend dat de systematiek om tot de in de Wet dieren voorziene positieflijst zoogdieren te komen wordt bijgesteld. Vorige week zijn de beschrijving van de bijgestelde methode en de beoordeling door de peer review werkgroep op de site van de Rijksoverheid geplaatst.

Werkbare positieflijst

In de toelichting op de bijgestelde aanpak wordt benadrukt dat de ontwikkeling van een positieflijst een complex proces van risicobeoordeling is met vele betrokkenen. Wetgeving, wetenschap en economie spelen allemaal een rol, net als de samenleving en de politiek, terwijl ook stakeholders ieder hun eigen posities, referentiekaders en agenda’s hebben. Transparantie, intensieve interactie en effectieve communicatie zijn essentieel om een dergelijk proces tot een goed einde te brengen.

De ad hoc werkgroep geeft aan dat een grote slag gemaakt is in het tot stand brengen van een evenwichtig advies dat zowel recht doet aan de wetenschap als aan praktijkkennis. Wel blijft er nog wat schaaf- en slijpwerk. Ook de schriftelijke reacties van stakeholders PVH en Dibevo op de nieuw voorgestelde systematiek geven de leden van de werkgroep alle vertrouwen dat het goed mogelijk is om tezamen tot een goed werkbare positieflijst zoogdieren te komen en om daarvoor voldoende draagvlak te genereren.


(Bron foto: Marko Ruis)