Nieuws

Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel

In 2017 hebben Nederlandse consumenten 19% meer duurzaam voedsel geconsumeerd dan in 2016. Het marktaandeel duurzaam voedsel is gegroeid van 10 naar 11%. Het marktaandeel van biologische producten neemt ook toe, maar is met 3% relatief beperkt.

Opnieuw blijkt uit de 'Monitor duurzaam voedsel' - die jaarlijks verschijnt - dat het aandeel duurzaam voedsel in consumentenbestedingen stijgt. In 2017 zijn bestedingen van Nederlandse consumenten aan duurzaam voedsel in vegelijking met 2016 met 19% toegenomen, meldt de Monitor. Als je het vergelijkt met de totale bestedingen aan voedsel, is het marktaandeel duurzaam voedsel gestegen van 10% naar 11%.

Duurzaamheidskeurmerken

In het onderzoek van Wageningen Economic Research wordt onder duurzaam voedel alle producten geschaard met een duurzaamheidskeurmerk zoals Beter Leven, Milieukeur, UTZ Crtifiad, ASC of MSC. Van de totale omzet aan duurzame voeding in de steekproef die in 2017 € 4,5 mld bedroeg, is Beter Leven met een omzet van € 1,6 mld. het grootste keurmerk. Biologisch, met een omzet van € 1,2 mld. is het één na grootste keurmerk.

Eieren

De productgroep eieren had met een aandeel van 37% duurzame eieren het grootste marktaandeel duurzame producten binnen een bepaalde productgroep. Maar de omzet van eieren met een duurzaamheidskeurmerk daalde wel met 8%. Een verklaring is de fipronilaffaire en de ophokplicht waardoor er een lager aanbod aan eieren met een keurmerk was. De eierprijs was daardoor in de zomermaanden van 2017 hoog.

De bestedingen aan duurzaam voedsel stegen het hardst in de supermarkten. De stijging was 22%. De omzet van vlees en vleeswaren met een keurmerk groeide zelfs met 41%. In speciaalzaken daalde de omzet voor duurzame voeding; tussen 2016 en 2017 is de daling 4%.

Biologisch voedsel

De omzet van biologisch voedsel blijft ook toenemen, meldt Agrimatie die de monitor Duurzaam voedsel uitbrengt. In 2017 groeide de omvang van de bestedingen aan biologische producten met 5%. Tussen 2015 en 2016 was die groei 8%. Vanaf 2010 is er een jaarlijkse stijging waarneembaar, soms wel tot 20%.

Zuivel is met 21% van de bestedingen de meest verkochte productgroep binnen het biologische segment. De meeste bestedingen aan biologisch voedsel vinden plaats in supermarkten. Toch meldt de monitor dat het marktaandeel van biologische producten met 3% relatief beperkt blijft.

De Monitor Duurzaam Voedsel wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door Wageningen Economic Research, mede op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en is voor het eerst uitgebracht in 2011.

(Bron foto: Shutterstock)