Nieuws

Biodiversiteit in zee onder druk

De populaties van verschillende zeedieren in de Noordzee nemen in aantal af, zo blijkt uit een rapport van WNF. Veel van de natuur in de Nederlandse delta is verdwenen, maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo is in de Westerschelde de waterkwaliteit verbeterd en het aantal bodemdieren neemt er toe.

De biodiversiteit in de zee gaat achteruit. Vooral de dieren die in of op de zeebodem leven zoals schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels gaan in aantal achteruit met als gevolg dat ook andere zeedieren het moeilijk hebben. Dat is een van de conclusies uit het Living Planet Report over de zoute en zilte natuur in Nederland dat WNF in oktober 2017 uitbracht.

Cijfers

Het WNF gebruikt daarvoor cijfers die het CBS heeft samengesteld op basis van meerdere bronnen. Het CBS gebruikte cijfers van het Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Wageningen Marine Research (WMR), Rijkswaterstaat (RWS) en Informatiehuis Marien (IHM). Zo konden de trends van 285 diersoorten van de Nederlandse zoutwaternatuur in kaart gebracht worden.

Een van de conclusies die in het rapport te vinden zijn, is dat de populaties van 140 soorten zeedieren in de Noordzee sinds 1990 met 30% zijn afgenomen. Maar die conclusie bleek wat kort door de bocht. Wageningen Marine Research zegt in Resource dat de verkeerde conclusies zijn getrokken omdat trends van veel soorten zijn samengevoegd.

Deltawerken

Los van de cijfers is wel duidelijk dat de biodiversiteit onder druk staat. Ook in de Nederlandse Delta is door de bouw van de Deltawerken veel van de oorspronkelijke natuur verdwenen. Zo zijn vaargeulen in de Oosterschelde uitgebaggerd, is er een stormvloedkering gebouwd waardoor stromingen veranderen. En in het Haringvliet en Grevelingenmeer is geen getij meer waardoor wadplaten en broedgebieden voor veel vogels zijn verdwenen. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen.

Herstel

Omdat het water in de Westerschelde en Oosterschelde schoner is geworden, heeft de natuur er zich sinds 1990 hersteld. Het aantal soorten neemt er toe. Visetende vogels in de Oosterschelde doen het beter door natuurontwikkelingsprojecten en helderder water. Ook in de Waddenzee is er herstel te zien van de bodemfauna. Maar die verbeteringen vallen in het niet bij het natuurverlies van de vorige eeuw aldus het rapport.

In het rapport worden mogelijkheden genoemd voor verder herstel van de zilte natuur in de delta door de natuurlijke dynamiek weer terug te brengen. De verbindingen tussen zee en rivieren zouden weer moeten worden hersteld. Een eerste stap is gezet nu de sluizen in het Haringvliet op een kier gezet zijn. Trekvissen als zeeforel en zalm kunnen zo in brak water weer wennen aan hun tocht naar de rivier.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)