Nieuws

Biologische biggen zijn socialer

Biologisch opgefokte biggen zijn socialer. Ze hebben minder schrammen door vechten. Bovendien zijn ze wat zwaarder bij het spenen.

Op het inmiddels gesloten varkensproefbedrijf in Raalte is de laatste 15 jaar onderzoek uitgevoerd naar de biologische varkenshouderij en de Comfort Class. Uit dat onderzoek blijkt dat biologische opgefokte biggen socialer zijn. Vanwege de langere zoogperiode en de goede conditie van de zeugen bij het spenen, zijn de biggen wat zwaarder bij het spenen. Vakblad Ekoland besteedt in een artikel 'gezondheid biologische biggen' aandacht aan dit onderzoek.

Weidegang

De biologische biggen komen ter wereld in een ruim hok met een loslopende moeder, stro en een buitenuitloop. Hoewel de biggen, die in de zoogperiode al een stukje weide krijgen, sneller diarree hebben, doen ze het beter dan biggen die geen weidegang hebben. Bovendien blijkt dat ze wat socialer zijn. Ze hebben minder schrammen door het vechten. 

Hokverrijking

Het spenen is voor biggen een stressvolle periode. Na het spenen hebben biggen het enkele weken moeilijk. Ze raken hun moeder kwijt, moeten overschakelen op vast voer en verhuizen naar een ander hok. Dit uit zich regelmatig in maagdarmproblemen en verminderde groei.

Het lijkt zinvol te zijn de biggen in de zoogperiode al vast te laten wennen aan vast voer. Het maagdarmkanaal van biggen is er bij gebaat wanneer ze kunnen wroeten in de bodem. Om het sociale gedrag van biggen te stimuleren kun je hokverrijking aanbieden. Positieve ervaringen met mensen versterken het sociale gedrag ook.

(Bron foto: Pixabay)