Nieuws

Biologische boer wast lucht in natuurgebied

Het imago van luchtwassers is volgens Veeteelt -vanwege de toepassing in de intensieve veeteelt- negatief. Een luchtwasser maakte wel dat een biologische boer van start kon, grenzend aan natuurgebied.

In Luchtwasser geeft nieuw perspectief is te lezen wat er komt kijken bij het omschakelen naar biologisch, het je vestigen temidden van Natura 2000-gebieden en pachten van Natuurmonumenten (weidevogelgebied). Betreffende dat laatste stelt Hermen Spans die met Leanne Spans uit Sint Jansklooster de sprong waagde: 'Vroeger was ik er ook niet zo’n fan van dat Natuurmonumenten alle grond opkocht, maar nu proberen we er ons voordeel mee te doen'. Volgens Veeteelt dachten de twee de afgelopen jaren 'duidelijk in kansen'.

Grote stal voor financiering

Zo vroeg de bank, met het oog op financiering, 'wel een bepaalde omvang'. Door de Natura 2000-maatregelen was het zaak om de ammoniakemissie (200 koeien) te reduceren. Een luchtwasser leek de beste optie. Hermen: 'Een luchtwasser heeft namelijk de allerlaagste ammoniakuitstoot en is dé oplossing voor alle Natura 2000-gebieden. Het biedt meer kansen dan de Programmatische Aanpak Stikstof waar mensen veel van verwachten. Wij kunnen door de luchtwasser zelfs nog dertig koeien meer houden dan bij de Groene Vlag-vloer.'

Voordelen biologisch

De ondernemers hebben overigens beslist geen spijt van de omschakeling. Leanne vertelt dat de koeien wel minder zijn gaan produceren, maar dat ze ook niet meer constant bezig hoeven te zijn met de laatste cent marge. 'We zijn echt niet van het geitenwollensokkentype geworden, maar biologisch boert wel echt veel meer ontspannen'. Er is ook sprake van trots en een imago dat ze graag uitdragen. Zo hebben ze vergaderzalen aan de stal laten bouwen, verwarmd met de warmte van de melk. Op termijn wil de familie volledig energieneutraal produceren.

Zie ook het filmpje over de familie: Bedrijfsreportage Spans.

(Bron foto: still uit 'Bedrijfsreportage Spans' van Veeteelt)