Nieuws

Biologische en gangbare varkenshouders kunnen veel van elkaar leren

De biologische en gangbare sector kunnen veel van elkaar leren, maar dit gebeurt nog te weinig. Zo blijkt dat gangbare varkenshouders vaak niet zoveel van de biologische varkenshouderij weten. Andersom geldt dit ook. LEI-onderzoek reikt handreikingen aan om de verbinding te versterken.

Meer dierenwelzijn

Het LEI van Wageningen UR heeft experts in de biologische en gangbare sector gevraagd naar innovaties die van nut kunnen zijn. De gangbare varkenssector kan leren van de veranderingen die de biologische sector al heeft doorgevoerd, zoals preventief gezondheidsbeleid, groepshuisvesting, vitale biggen die langer bij de zeug blijven, maar ook zichtbaarheid voor de burger en regionale kringlopen. Ook de wijze waarop de biologische ketenpartijen met elkaar samenwerken, kan inspirerend zijn voor gangbare ondernemers.

Innovaties gangbare houderij

Andersom vinden er innovaties plaats in de gangbare varkenshouderij die ook interessant zijn voor de biologische sector. In de gangbare varkenshouderij wordt geëxperimenteerd met het fermenteren van voer op het bedrijf om de vertering te verbeteren. Ook is er bij gangbare bedrijven veel ontwikkeld op het gebied van stalklimaat en voederinstallaties. De biologische sector is te klein om dit soort innovaties zelf te ontwikkelen, maar zou ze wel over kunnen nemen.

Verbindingen leggen

Uitbreiding en versterking van de verbindingen tussen de biologische en gangbare sector, met een duidelijke rol voor erfgangers (zoals voerleveranciers) en onderzoekers, is nodig om van elkaar te leren en gezamenlijk vraagstukken aan te pakken.


(Bron foto: LEI Wageningen UR)