Nieuws

BoerenBrok en 'Date Gate' voor Lupinevarken

Het Lupinevarken is nu nog een niche, maar de ambitie is er een keten van te maken. Lupinevarkens krijgen onder meer een 'Date Gate' en BoerenBrokken met daarin lupine geteeld op hun eigen mest.

In diverse artikelen is te lezen over het Lupinevarken: geschreven met hoofdletter. De familie Ten Have-Mellema uit het Groningse Beerta wil met de bouw van een nieuwe zeugenstal en onder meer de teelt van eigen lupine immers het marktconcept Lupinevarken neerzetten.

Dierenwelzijn en kringloop

De redactie van het blad Schakel in succes ging langs bij de ondernemende familie. In het artikel 'Wij zien toekomst in het Lupinevarken' is te lezen wat de omvang en activiteiten van het bedrijf zijn. Ook de diverse technische snufjes van de nieuwe stal komen aan bod. Denk, naast een Date Gate (hetgeen de beer automatisch tweemaal per dag langs de zeugen leidt) aan een kraamstal met Pro Domi kraamhokken waarin de zeug de hele kraamperiode los ligt. Verder zijn er uitloopmogelijkheden, de Dreumesbak, een automatische stroverdeler, enzovoorts.

Schakel in succes: 'De volgende stap om het vlees onder het concept Lupinevarken te kunnen verwaarden, is het ontwikkelen van de vleesvarkensstal'. Naast dierenwelzijn onderscheidt het bedrijf zich op het gebied van de regionale kringloop en voer meldt de redactie. Aan de gesloten kringloop wordt gewerkt door de eigen mest aan te wenden voor de teelt van eigen lupine die via het voer weer bij de eigen varkens terecht komt.

Lupinebrok

De lupine is het alternatief voor soja en wordt verwerkt in het zogeheten BoerenBrok; een concept van Kiemkracht, zo is te lezen in de projectbeschrijving 'Lupinevarken dartelstal' op de site Innovatie varkensvleesketen. Kiemkracht is een alliantie tussen het Productschap Akkerbouw en InnovatieNetwerk. Zie ook de beschrijving 'Concept Lupinevarken' op de website van laatstgenoemde instantie. In Schakel in succes is te lezen dat de varkenshouders ook met Agrifirm samenwerken voor de ontwikkeling van het voer. Verder worden genoemd de samenwerkingspartners/praktijknetwerken Het Nieuwe Veehouden en ComfortClass.


(Bron foto: Pixabay)