Nieuws

Broederijonderzoek bij Aeres

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid, Pluimvee, Kuikens
  • Interessant voor
    Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
Niet alleen water, voer, klimaat en stalinrichting hebben invloed op de kwaliteit van kuikens op een broederij, ook de herkomst van de eieren en het management speelt een rol. Pluimveestudenten bij Aeres Hogeschool voeren broederijonderzoek uit.

Een goed kuiken is een groot kuiken met grote ogen en een grote snavel. Daarnaast heeft zo'n kuiken goed ontwikkeld dons en een mooie kleur. En goed ontwikkelde kuikens zijn alert, levendig en vitaal. De kwaliteit van een kuiken wordt door tal van factoren beïnvloed, meldt de Pluimveekrant in een Wageningen / Aeres katern. Zo spelen hygiëne, voer, water, klimaat en stalinrichting een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kuikens. Maar ook de herkomst van de eieren en het management zijn van grote invloed op de kuikenkwaliteit.

Ontwikkeling van kuikens

Het katern van de Pluimveekrant gaat in het artikel 'Broederijonderzoek en broederijtechniek als onderdeel in de pluimveeopleiding van Aeres Dronten' dieper in op de factoren die van belang zijn voor een goede ontwikkeling van kuikens. Zo speelt de CO₂-concentratie een rol bij het broedproces. Is die concentratie te hoog, dan wordt de O₂-opname verkleind waardoor het embryo minder vetten uit de eidooier verbrandt. De ontwikkeling van kuikens loopt dan achter.

Moederdieren

Dat de herkomst van kuikens belangrijk is, blijkt uit het feit dat de gezondheid en leeftijd van moederdieren direct van invloed zijn op de kuikenkwaliteit. Wanneer moederdieren te weinig energie hebben voor de eiproductie, zal dat ten koste gaan van de kwaliteit. Tekorten of deficiënties bij moederdieren kunnen zorgen voor meer uitval bij nakomelingen of gebrekkige ontwikkeling van het immuunsysteem bij de kuikens.

Daarnaast speelt ook de leeftijd van de moederdieren een rol, want uit eieren van jonge moederdieren (jonger dan 35 weken) komen kleinere kuikens.

Studenten

Uit het katern blijkt dat Aeres-studenten betrokken zijn bij het broederijonderzoek. In het derde jaar gaan ze samen met een opdrachtgever of probleemhouder aan de slag om een probleem op te sporen en op te lossen, Ze werken dan als een 'consultant'. Zo houden ze zich bezig met het probleem dat er soms een verhoogd percentage broedeieren met haarscheuren voorkomt. Soms kan het percentage eieren met haarscheuren wel oplopen tot meer dan 10%.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)