Nieuws

Certipet maakt certificering professionals diergedrag mogelijk

Vrijdag 1 juli is de stichting Certipet van start gegaan. Doel van de stichting is het herkenbaar maken van een geschoolde en professionele beroepsgroep van diergedragprofessionals. Dierenwelzijn en gezondheid staan centraal in de ethische visie van de stichting.

Keurmerk voor diergedragprofessionals

Certipet geeft op haar website aan dat het initiatief geïnspireerd is door ontwikkelingen in het buitenland zoals de USA en Engeland. Certipet voorziet in de behoefte aan een beter georganiseerde en beter herkenbare professionele beroepsgroep van diergedragstherapeuten, instructeurs voor mens en dier en diertrainers. De stichting is ontstaan uit een initiatief van medewerkers van de Gedragskliniek Utrecht (faculteit Diergeneeskunde) en Wageningen Universiteit. Voor kwaliteitsbewaking hanteert Stichting Certipet een accreditatiesysteem voor individuen gebaseerd op criteria ten aanzien van kennis, het bijhouden hiervan en omvang van de activiteiten. Men kan alleen per diersoort geaccrediteerd worden. Diercategorieën zijn hond, kat, paard of overige diersoorten.

Ethische visie

Aanmelding bij Certipet is alleen mogelijk wanner men de ethische visie ondertekent. Deze is als volgt geformuleerd "De Certipet geaccrediteerden zullen binnen zijn/haar (beroeps)beperkingen en mogelijkheden zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van het dier en zal streven naar een optimale harmonieuze mens-dier relatie. Stichting Certipet stimuleert professionals om positieve trainingtechnieken toe te passen en het gebruik hiervan te stimuleren."

Website Certipet

Op de website is onder meer informatie te vinden over de aanvraag van een accreditatie, beroepsprofielen en een bijscholingsprogramma. Op de website is ook te lezen dat Certipet zich bezig gaat houden met de accreditatie van opleidingen op het terrein van diergedrag.

Vrijwillige basis

Er is in Nederland geen wetgeving die aangeeft dat diergedragsdeskundigen gecertificeerd moeten zijn. Aanmelding voor accreditatie gebeurt dus op vrijwillige basis.


(Bron foto: Certipet)