Nieuws

Comeback van het haantje?

Past de 'combinatiekip' als alternatief voor de huidige praktijk van het doden van eendagshaantjes in een moderne en duurzame pluimveehouderij? En hoe kijken de diverse betrokkenen tegen deze en verschillende andere alternatieven aan? (Markt)onderzoek, debatten en gesprekken moeten hier antwoord op geven.

Eendagshaantjes legkippen nu gedood

In Nederland worden jaarlijks 45 miljoen eendagshaantjes van legrassen gedood, omdat zij geen bestemming hebben voor de humane consumptie en benut worden als voer voor dierentuindieren. Het doden van deze haantjes op zeer jonge leeftijd roept maatschappelijke weerstand op en de vraag naar alternatieven voor deze praktijk. Een voor veel mensen voor de hand liggende oplossing is (terug naar) de situatie waarin haantjes en hennetjes allemaal opgefokt worden en de haantjes voor de vleesconsumptie gebruikt worden, terwijl de hennetjes uitgroeien tot leghen.

De Tweede Kamer heeft dan ook verzocht, door het aannemen van de motie Dik-Faber (TK 27428, nr. 252), nader te onderzoeken hoe de combinatiekip als alternatief voor de huidige praktijk van het doden van eendagshaantjes in een moderne en duurzame pluimveehouderij past. Behoud van een goed verdienmodel wordt hierbij als uitgangspunt genomen, en daarbij wordt samen met de sector een maatschappelijke discussie gestart. Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over de aanpak ter uitvoering van de motie.

Stakeholdersdebat

Het Rathenau Instituut is gevraagd de belangrijkste stakeholders te interviewen en een debat te organiseren met deze stakeholders om op objectieve wijze in beeld te krijgen wat de kansen en bezwaren zijn van de verschillende methoden voor het doden van eendagshaantjes en te bezien welke (praktische) handelingsperspectieven er zijn. Hierbij zijn verschillende aspecten aan de orde komen, zoals het verdienmodel, het milieu, het welzijn en de gezondheid van de betrokken dieren. De besproken alternatieven zijn, voor zover op dit moment bekend: 'kijken in het ei' (in meerdere vormen), de combinatiekip, de genetische modificatiemethode en de huidige methode (doden met koolzuurgas). Iedere methode heeft haar eigen praktische en ethische voor- en nadelen. Het Rathenau Instituut verwerkt het debat in een rapport en zal dit dit voorjaar aanbieden aan de staatsecretaris.

Comeback van het haantje

Wageningen UR Livestock Research heeft ter uitvoering van de motie de opdracht gegeven na te gaan of er een markt is voor de afzet van vlees van de haantjes van legrassen en of de ontwikkeling van een speciaal dubbeldoelras meer kansen biedt voor de afzet van vlees van de haantjes. In de aanpak van het onderzoek is het marktperspectief leidend geweest. Daarbij is veel samengewerkt met diverse partijen in de pluimveevleesketen, met name aan de afzetkant.

De belangrijkste conclusie is dat vlees van haantjes van legrassen als combinatiekip een interessant marktconcept kan worden voor culinair en bewust consumeren. Er zijn momenteel in Nederland twee ketens actief voor horeca en consumentenmarkt om haantjes van legrassen te vermarkten, onder de werktitel ‘Comeback van het haantje’. Gelet op de prijs en het huidige consumptiepatroon van pluimveevlees (overwegend filet) verwacht Wageningen UR dat een beperkt deel van de eendaghaantjes van legrassen een bestemming zal kunnen krijgen voor humane consumptie. Een speciaal ras voor dubbeldoelkippen voor de grootschalige productie van eieren en pluimveevlees wordt niet kansrijk geacht vanwege de hoge productiekosten.


(Bron foto: 'Comeback van het haantje')

Publicaties

(6)