Nieuws

Concept Boert Bewust ook in andere gebieden van start

In de Gelderse Vallei slaat het concept Boert Bewust aan. Daarom wordt nu onderzocht of een verdere uitrol naar andere regio’s mogelijk is, te beginnen met Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Boert Bewust

Het concept ‘Boert Bewust’ is in de Gelderse Vallei onder de naam 'Vallei Boert Bewust' een groot succes. Vallei Boert Bewust is gestart in april 2013 vanuit de varkenshouderijsector. Inmiddels zijn ook melkveehouders, pluimveehouders, kalverhouders en vleesveehouders en vleeskuikenhouders aangesloten bij dit project. Mogelijk volgen binnenkort nog de geiten. ‘Bewuste’ boeren scoren plussen op minimaal vier van de volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. De belangrijkste voorwaarde voor boeren om mee kunnen te doen is interactie met de burgers. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld via open dagen, boerderijeducatie, Twitter, Facebook of een boerderijwinkel. Deze bedrijven zijn een visitekaartje van de sector en dragen hun verhaal op een goede manier uit.

Verder uitrollen

Het idee is nu om dit concept ook in te zetten in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. LTO Noord en de leden van de stuurgroep Boert Bewust zijn hard aan de slag om dit verder uit te rollen. Als alles volgens planning verloopt, start Boert Bewust begin 2017 ook in andere gebieden. Momenteel worden de plannen opgesteld, contacten met boeren in de desbetreffende regio’s gelegd en financiers gezocht. Plan is dat begin 2017 Boert Bewust ook in andere gebieden van start gaat en dat een nieuwe club enthousiaste boeren de burgers een kijkje laat nemen op hun bedrijf. In het Kromme Rijn gebied is men momenteel druk bezig om dit op poten te zetten.

(Bron foto: Vallei Boert bewust)