Nieuws

Concurrentiepositie pluimveesector onder druk

Het verder liberaliseren van de internationale handel in pluimveevlees en de verlaging of afschaffing van importheffingen, zal de concurrentiepositie van de Europese pluimveevleesketen ondermijnen.

Dierenwelzijn, milieu, voedselveiligheid

LEI meldt in het nieuwsbericht dat ook nu al, ondanks de importheffingen, een aantal landen buiten de Europese Unie (EU) concurrerend is op de Europese markt. 'Bedrijven in de Europese pluimveevleessector moeten voldoen aan Europese wetgeving voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieubescherming. Deze regelgeving zorgt voor een meer duurzame productiemethode, maar leidt tegelijkertijd tot een stijging van de kosten voor pluimveehouders en bedrijven in de keten.' In veel niet EU-landen ontbreekt dergelijke wetgeving.

Regelgeving is geen garantie

Toch zijn Europese voorschriften geen garantie voor het naleven daarvan. Ook binnen Europa (waaronder Nederland) werden in 2012, ondanks het EU-verbod, nog steeds kippen in legbatterijen gehuisvest. In een eerder daarover verschenen bericht is te lezen dat veel pluimveehouders (die wel zijn omgeschakeld) bang zijn dat ze te kampen krijgen met oneerlijke concurrentie vanuit landen waar het verbod minder goed wordt gehandhaafd.

Veevoerprijs en wisselkoers

Uit de recent uitgevoerde studie over het jaar 2013 van het LEI blijkt dat Brazilië, Argentinië en Oekraïne hun kipfilet nu al onder de aanbiedingsprijs van de EU-landen aanbieden. Als de nu geldende heffingen dalen met 50% zullen ook de Verenigde Staten en Thailand de Europese markt betreden met lagere aanbiedingsprijzen. In 2011 was de concurrentiepositie van Europese aanbieders van pluimveevlees een stuk beter 'dankzij de invoerheffingen'. Dat hierin verandering is gekomen, meldt LEI, heeft te maken met 'een grotere stijging van de veevoerprijzen in de EU en een lagere wisselkoers van de lokale valuta ten opzichte van de euro'.

Onderscheiden op duurzaamheid

Uit ander onderzoek van LEI -in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Productschap Pluimvee en Eieren- blijkt dat Nederland zich in de toekomst zal kunnen onderscheiden met een meer duurzame productie met een hoger niveau van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Zie: Duurzaam kuikenvlees voor concurrentieslag. Ook in het artikel 'Economische duurzaamheid is de basis van alles' (over België) wordt dit nog eens benadrukt, hoewel de wereldmarkt daarbij een heikel punt wordt genoemd gelet op prijsvorming.


(Bron foto: Pixabay)