Nieuws

Controleer schaap bij verhoogde grondwaterstand

Leverbot, een parasiet die zich een weg vreet door de lever en daar eieren legt, breidt zich vooral in natte gebieden uit. Het advies is schapen te controleren in weides met een hoge grondwaterstand.

Genoemd advies, afkomstig van de Werkgroep Leverbotprognose, is te lezen in het artikel Leverbotinfecties bij schapen (Veehouder & Veearts). Houders van schapen die met minder natte gebieden te maken hebben, maar wel twijfelen kunnen –zo adviseert de werkgroep- bloedonderzoek laten verrichten bij minimaal vijf lammeren.

Vooral nu (afgelopen najaar en deze winter) is er -zeker in gebieden met een hoge grondwaterstand- grote kans op 'matige tot ernstige levertbotbesmetting', aldus een eerder bericht op de site Gezondheidsdienst voor Dieren (GD, Stapeling leverbotbesmetting vanaf augustus).

Gevallen en resistentie

In het artikel worden verder de nieuwste bevindingen genoemd op het vlak van leverbotinfecties en resistentie voor het enige middel dat de parasiet in al haar stadia bestrijdt: triclabendazol. Zo heeft de resistentie -in beeld gebracht in een kaart- zich verder uitgebreid. Een kaart van ons land met de gevallen waarin afweerstoffen zijn aangetroffen is te zien in het artikel Leverbot, een groeiend probleem (vakblad Geitenhouderij). Afweerstoffen kunnen duiden op een infectie, maar in eerstgenoemd artikel staat dat de aanwezigheid van een afweerstof niet altijd een betrouwbaar beeld geeft: 'afweerstoffen blijven vaak lang aanwezig. Zodoende geeft alleen bloedonderzoek van dieren in hun eerste weideseizoen (lammeren) een betrouwbaar beeld'.

Leverbotslak doelwit

Beide artikelen gaan dieper in op de verschillende stadia van de leverbot en de verspreiding daarvan. Zo komen de eieren via de mest van dieren in het weiland terecht. Geitenhouderij: 'Uit de eieren ontwikkelen zich trilhaarlarven die de leverbotslak (Galba truncatula) binnendringen en zich daar vermeerderen. Na twee tot drie maanden kunnen uit de slak meer dan duizend besmettelijke cysten op het gras worden afgezet'. Veehouder & Veearts: 'Grondwaterpeilverlaging en goede drainage kunnen ervoor zorgen dat de leefomstandigheden voor de leverbotslak verslechteren en mogelijk dat de slakken verdwijnen'. Verder worden in het blad nog enkele biologische bestrijdingsmethoden genoemd.


Meer informatie over het voorkomen van infecties en het bestrijden van de parasiet en slak (kies bijvoorbeeld het juiste behandelmoment) is ook te lezen in het artikel Aanpak leverbot nog verder optimaliseren. In dit bericht staan enkele bevindingen uit onderzoek waaraan 13 veehouders deelnamen. Het onderzoek maakte deel uit van het project 'Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot' (beleidsondersteunend onderzoek onder het thema 'Biologische landbouw' van het Ministerie van Economische Zaken).(Bron foto: Pixabay)