Nieuws

Dassenbestrijding in Engeland roept weerstand op

In Engeland worden dassen gezien als belangrijke verspreiders van rundertuberculose. Het geplande bestrijdingsbeleid wordt bekritiseerd.

Bestrijding tuberculose

In Groot Brittannië heerst nog veel rundertuberculose, een ziekte die in Nederland en België met succes in bestreden. Vorig jaar zijn er in Groot Brittannië 37.000 dieren geslacht vanwege de ziekte, en alle maatregelen kosten jaarlijks 100 miljoen pond.

Das als boosdoener

Veel dassen in het Verenigd Koninkrijk zijn drager van de ziekte en de das wordt daarom gezien als een van de belangrijke factoren die deze ziekte in stand houden. De overheid vindt daarom grootschalige bestrijding van deze diersoort belangrijk. Dit speelt al sinds de jaren negentig. In 2011 verscheen een nota waarin het bestrijdingsbeleid van de Engelse overheid uiteen werd gezet. De Engelse overheid stelt daarin dat andere methoden minder effectief zijn en dat het doden van dassen de meest geschikte methode is. Door dit selectief toe te passen komt de soort als zodanig niet in gevaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dassen wel beschermd maar niet bedreigd.

Omstreden beleid

Het beleid wat deze maand als pilot uitgevoerd gaat worden is niet onomstreden. Bekende Britten lopen voorop in het verzet tegen dit beleid. De effectiviteit van het beleid staat ter discussie. Volgens critici kan het grootschalig bestrijding van dassen juist bijdragen aan de verspreiding van de ziekte omdat dassen dan naar andere gebieden vertrekken. Binnen het Verenigd Koninkrijk is het beleid ook niet gelijk. In Wales worden dassen gevaccineerd om hun rol in de verspreiding van de ziekte te verminderen. In een recent wetenschappelijk artikel wordt opgemerkt dat het heel goed mogelijk is dat dezelfde wetenschappelijke gegevens leiden tot verschillend beleid. Hierbij wordt in het artikel het dassenbeleid als voorbeeld genomen.

Dierenwelzijn bij de bestrijding

In het beleid is ook dierenwelzijn een onderwerp van discussie geworden. In het verleden werden dassen eerst in een kooi gevangen waarna ze geschoten werden. De overheid wil echter ook het schieten van vrijlopende dassen toestaan, en heeft advies over de gevolgen voor het dierenwelzijn gevraagd. Dierenbeschermingsorganisaties hebben fel gereageerd op de uitkomsten van dit advies en stellen dat het risico op aantasting van het dierenwelzijn te groot is bij gebruik van deze methode. Ondanks alle kritiek blijft de Britse boerenorganisatie (NFU) bij het standpunt dat de gekozen aanpak de beste is en dat de pilot moet doorgaan.


(Bron foto: Wikimedia, Chris P.)