Nieuws

Data-analyse in de keten geeft inzicht in gezondheid vleeskuikens

Analyse van data in de vleeskuikenketen laat zien dat het vleeskuikenbedrijf zelf een belangrijke rol speelt bij gezondheid en groei van vleeskuikens. Maar ook de leeftijd van moederdieren en seizoenseffecten spelen een rol.

Om het antibioticagebruik in de vleeskuikensector te beperken, is het belangrijk beter inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de prestatie, de gezondheid en het welzijn van de vleeskuikens. Zo wordt aangenomen dat de omstandigheden waaronder de ouderdieren worden gehouden ook van invloed is, maar het is niet duidelijk wat die invloed precies is.

Data-analyse

Door data uit de gehele vleeskuikenketen te analyseren, kun je meer inzicht krijgen op de factoren die van invloed zijn. Door gebruik te maken van dee mogelijkheden van ict, die complexe data-analyse mogelijk maakt, kun je kennis en informatie van verschillende schakels in de productie en consumptieketen met elkaar verbinden. Een onderzoeksrapport van Wageningen Livestock Research laat zien wat zo'n analyse kan opleveren. Vakblad Pluimveehouderij besteedde aandacht aan dit onderzoek in het artikel 'Data-analyse vleeskuikenketen geeft inzicht'.

Groeisnelheid

De onderzoekers analyseerden in de periode van 2011 tot 2014 data van van 1267 vleeskuikenkoppels. Ze keken bij de vleeskuikens onder meer naar de variatie in groeisnelheid, uitval van vleeskuikens, afkeur aan de slachtlijn en gebruik van antibiotica en zochten aan de hand van de analyse uit wat de invloed was van onder meer het vermeerderingsbedrijf, de moederdieren of het vleeskuikenbedrijf zelf. Kun je verschillen in gezondheid of groei verklaren door het vermeerderingsbedrijf? Of is de invloed van het vleeskuikenbedrijf zelf belangrijker?

Effecten

Uit de analyse bleek dat het vleeskuikenbedrijf zelf een relatief groot effect heeft op de kenmerken groei en eindgewicht en totale uitval. De variatie in uitval in de eerste week en het gebruik van antibiotica bleek vooral gerelateerd aan gebeurtenissen in de periode tussen het leggen van het ei op het vermeerderingsbedrijf en het plaatsen van het kuiken op het vleeskuikenbedrijf. De onderzoekers ontdekten ook een seizoensinvloed. In de zomer is er minder uitval dan in de winter. En er is een verband tussen leeftijd van moederdieren en eindgewicht van de vleeskuikens. Bij jonge moederdieren is het eindgewicht lager.

De onderzoekers willen de analyse in een vervolgonderzoek nog een keer herhalen over een grotere tijdsperiode, om te onderzoeken of de gevonden effecten ook robuust zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research samen met en gefinancierd door het publiek-private samenwerkingsproject 'Gezonde Vleeskuikenketen'.

(Bron foto: Shutterstock)