Nieuws

De jeugd heeft de toekomst!

MBO leerlingen van het Citaverde College hebben onder begeleiding van enkele studenten van Fontys PABO Limburg en studenten van Hogeschool HAS Den Bosch lessen over dierenwelzijn ontwikkeld.

Lessen dierenwelzijn en educatieplannen

Deze lessen zijn op enkele basisscholen in Limburg gegeven. De onderwijsmaterialen zullen landelijk beschikbaar gesteld worden, daarnaast zullen ze ook toegepast worden in het op te richten Dierenwelzijnscentrum Limburg. Naast de begeleiding bij het ontwikkelen van de lessen dierenwelzijn hebben de studenten van Hogeschool HAS Den Bosch ook nog enkele educatieplannen samengesteld om in kaart te brengen hoe bepaalde doelgroepen het beste geïnformeerd kunnen worden over dierenwelzijn en aanverwante thema’s. Een voorbeeld van een van de beschreven doelgroepen is ‘Gezinnen met kinderen en huisdieren’. Om de doelgroep bewust te maken van het belang van dierenwelzijn, zijn de volgende doelen geformuleerd en beschreven binnen dit educatieplan:

1. Bewust maken van (het belang van) dierenwelzijn en leren hoe hier zelf aan bijgedragen kan worden;

2. Bewust maken van de voor- en nadelen van het houden van een (tweede) dier; 

3. Bewust maken van de behoeftes van dieren zodat optimale omstandigheden voor het dier in het gezin worden gecreëerd. 

In dit plan worden verschillende educatiemogelijkheden uitgewerkt (gericht op 3 diersoorten; hond, kat, konijn) om deze doelen te bereiken.

Project Educatie en Dierenwelzijn

De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van het belang van dierenwelzijn. De partners binnen het KIGO project Educatie en Dierenwelzijn hebben de handen ineen geslagen en zij willen de burgers meer betrekken bij, en bekend maken met dit maatschappelijke item. Doelstellingen van het project zijn:

  1. Het opstellen van een lessencyclus dierenwelzijn (pilot) door MBO Citaverde welke gebruikt kunnen worden als voorlichtingsmateriaal in het dierenwelzijnscentrum.
  2. Het in kaart brengen van de diverse mogelijkheden om burgers te informeren over dierenwelzijn en aanverwante thema’s. Het resultaat hiervan is dat duidelijk wordt welke mogelijkheden toegepast kunnen worden binnen het dierenwelzijnscentrum.
  3. Het uitwerken en toepassen van de belangrijkste mogelijkheden om kennis van dierenwelzijn over te brengen op burgers. Het resultaat hiervan is dat burgers en ondernemers meer betrokken zijn bij en kennis hebben van dierenwelzijn en aanverwante thema’s. Zij kunnen de koppeling maken tussen het thema dierenwelzijn en de door hun gehouden (huis)dieren.

Op woensdag 5 oktober 2011 zal de officiële afsluiting van dit project plaatsvinden, waarbij alle betrokken partijen uitgenodigd zullen worden. Betrokken partners zijn: Citaverde College, Dierenbescherming Limburg, Hogeschool HAS Den Bosch, Fontys PABO Limburg, CNME Maastricht en regio.

KIGO/2009/09-010


(Bron foto: Marko Ruis)