Nieuws

Deltaplan Veehouderij: naar een diergerichte, duurzame veehouderij

Samenvatting
  • Onderwerp
    Naar een diergerichte, duurzame veehouderij
  • Interessant voor
    dierhouders, sectorpartijen, beleidsmakers, overheid, maatschappij
Bekijk de bronnen
Eind februari was de tweede editie van het Deltaplan Veehouderij Event bij het Inspyrium in Cuijk. Een goed gevulde zaal, inspirerende sprekers en enthousiaste bezoekers maakten de dag tot een groot succes! Het evenement stond in het teken van hoe je een dierwaardige en duurzame veehouderij kunt realiseren.

Deltaplan Veehouderij

De Dierenbescherming vindt dat het tijd wordt voor een veehouderij waarin dieren beter hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, waarin de boer beter betaald wordt en waarin biodiversiteit toeneemt. Ze zet daarom de komende 30 jaar in op een veehouderij die zich richt op kwaliteitsproductie voor eigen consumptie en een markt in Noordwest- Europa. Dat moet gebeuren in korte ketens met sterkere, robuuste dieren die beter bestand zijn tegen ziekten. Boeren krijgen een goede prijs die de minder vlees etende consument betaalt.

Op www.deltaplanveehouderij.nl gaat de Dierenbescherming uitvoerig in op het Deltaplan en geeft per speler aan wat deze kan doen. Om de omslag te realiseren, schetst de Dierenbescherming in het Deltaplan Veehouderij vier verschillende transitiepaden: (1) Diervriendelijkere veehouderij als onderdeel van totale verduurzaming; (2) Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren; (3) Samenwerking in korte vaste ketens; en (4) Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio.

Deltaplan Veehouderij Event

In het kader van het Deltaplan organiseert de Dierenbescherming ook Deltaplan Veehouderij Events. Tijdens de tweede editie op 28 februari deelden negen genomineerden van de Deltaplan Veehouderij Awards hun werkwijze en visie tijdens zogenaamde 'strobaalsessies'. Verder waren er diverse sprekers, zoals Gé Backus van Connecting Agri & Food over het verdienmodel van de boer. Voor hem is het duidelijk: samenwerking in vaste ketens biedt de meeste kansen voor de toekomst. Ira van Eelen van RESPECTfarms vertelde over de mogelijkheden van kweekvlees, júist ook voor veehouders. Professor Imke de Boer gaf haar visie op een toekomstbestendig voedselsysteem: hierin bepalen enerzijds de ecologische grenzen, anderzijds het sociale fundament (bijv. een goed inkomen voor veehouders, een dierwaardig bestaan voor dieren) de ruimte waarbinnen de veehouderij kan opereren. De dag werd afgesloten met een paneldiscussie over de gebiedsprocessen. Om deze integraal aan te pakken is het nodig om ook dierenwelzijn mee te nemen.

De winnaars

Tijdens het middagprogramma werden de winnaars bekend gemaakt van de Deltaplan Veehouderij Awards 2023: de mobiele melkrobot van familie Samsom, Kalverliefde en Oranjehoen! Drie bedrijven die laten zien dat een dierwaardige en toekomstbestendige veehouderij mogelijk is. Zij werden tijdens het evenement in het zonnetje gezet, ontvingen de award en een mooi geldbedrag van 5.000 euro, mogelijk gemaakt door het Barth-Misset Fonds.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Aftermovie Deltaplan Veehouderij Awards

Introfoto: Deltaplan Veehouderij Awards 2023 (©Dierenbescherming)