Nieuws

Derde Rondeelstal van start

Op 10 maart wordt de derde Rondeelstal voor leghennen geopend in Ewijk. Na de officiële opening start een open dag die de volgende dag wordt voortgezet.

Houden van hennen

De rondeelstal voor leghennen is een bedrijfsopzet die voortkomt uit het project 'Houden van Hennen'. Op basis van een programma van eisen waarin aandacht voor de behoeften van het dier een van de centrale punten was werden twee nieuwe huisvestingsconcepten voor leghennen ontwikkeld, Het Rondeel en de Plantage. Beide concepten zijn in de praktijk gerealiseerd.

Rondeeleieren

De eieren uit het rondeelsysteem krijgen in de ‘Beter Leven’ classificatie van de Dierenbescherming het maximum van drie sterren. Dit betekent dat volgens de Dierenbescherming het dierenwelzijn van deze dieren gelijkwaardig is aan dat van dieren uit de biologische leghennenhouderij. Ook heeft het rondeelei het milieukeur ei. De eieren worden voor een groot deel afgezet via de supermarktketen Albert Heijn. Ook worden de eieren verkocht via kleine bedrijven in de omgeving van de rondeelstallen. Sinds september 2011 worden ook eieren in Duitsland verkocht. De toegenomen afzet heeft de opening van een derde rondeelbedrijf in Ewijk mede mogelijk gemaakt.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)