Nieuws

Dier krijgt meer zorg en aandacht dan 25 jaar geleden

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren, Dierethiek
  • Interessant voor
    Dierverzorger, Veehouder
Bekijk de bronnen
Dieren krijgen meer aandacht en zorg dan vijfentwintig jaar geleden. Ook worden ze beter beschermd door wetten en regels. Nederland steekt daarbij gunstig af tegen andere landen.

Dat komt uit een publieksonderzoek naar De Staat van het Dier bij het 25-jarig jubileum van de Raad voor Dieraangelegenheden.

Tegelijk valt er op belangrijke punten nog veel te verbeteren, niet alleen bij proefdieren en productiedieren, maar ook bij gezelschapsdieren en dieren in de natuur en niet gehouden dieren. Dat maakte de RDA gisteren bekend op haar jubileumcongres in Santpoort.

Eigen waarde dieren

Er is een bijzondere plek in de samenleving voor dieren, zo blijkt uit de publieksenquête van onderzoekbureau Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van de RDA. Aan de publieksenquête werd deelgenomen door meer dan 2000 personen. Er zijn vragen gesteld over vier verschillende diergroepen: productiedieren, recreatiedieren (inclusief dierentuindieren), proefdieren en natuurdieren.

Bijna iedereen (99% van de deelnemers) vindt dat dieren een eigen waarde hebben, los van mensen. Weliswaar vindt meer dan driekwart van de ondervraagden dat mensen boven dieren staan, maar meer dan 90 procent is ook van mening dat mensen in het algemeen de plicht hebben om goed te doen voor dieren. Wat die eigen waarde van dieren precies inhoudt, verschilt tussen mensen en tussen diercategorieën: gaat het om gezelschapsdieren, productiedieren, proefdieren of dieren in de natuur? Steeds meer lijkt de wijze waarop we het welzijn van gezelschapsdieren benaderen de norm te worden voor de omgang met alle soorten dieren.

De RDA constateert dat er een belangrijke middengroep is die genuanceerder over dieren denkt dan uit het gepolariseerde beeld in de (sociale) media naar voren komt. Er zijn geen grote verschillen in opvattingen tussen mannen en vrouwen, tussen mensen uit stedelijke omgeving en landelijk gebied. Jongeren geven wel sterker aan dat dieren hen aan het hart gaan dan ouderen.

Profiteren van innovaties

De Raad dringt er in eerste reactie op het publieksonderzoek op aan dat een aantal slepende kwesties – die soms al vijfentwintig jaar spelen - rond welzijn en gezondheid van dieren voortvarend worden aangepakt. Voorbeelden zijn: krappe behuizing, verveling, transport over lange afstand, gezondheidsproblemen bij huisdieren als gevolg van fokkerij en dierenwelzijn bij bestrijding van dierplagen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. De samenhang in beleid voor verschillende dieren die voor verschillende doelen worden gehouden, wordt steeds belangrijker.

Maatschappelijke vraagstukken

Ook in de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat en voedsel, verdienen welzijn en gezondheid van dieren volgens de RDA een prominentere plek. Dierenwelzijn moet nadrukkelijk worden meegenomen in de discussie over een circulaire economie en de kringlooplandbouw en in het onderzoek naar nieuwe manieren om met schaarse grondstoffen om te gaan. Ook bij de verdere ontwikkeling van nieuwe technieken zoals CRISPR-CAS moet worden gewaarborgd dat dieren er beter van worden en niet eindigen als het kind van de rekening.

(Bron foto: Staat van het Dier_Kantar Public)

Publicaties

(2)