Menu
Nieuws

Dierenbeschermers op de bres tegen hittestress tijdens veetransport

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid, Veetransport, Hitte
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Wat de Dierenbescherming en Eyes on Animals betreft moet er meer gebeuren om vee tijdens transport op hete zomerse dagen te beschermen tegen de hitte. In een campagne roepen ze op tot aanscherping en het wettelijk vastleggen van het Nationale plan voor veetransport bij extreme temperaturen, en tot betere handhaving van dit plan.

false